Centraal Meldpunt voor risicojongeren

Het Centraal Meldpunt (CMP) is een netoverschrijdende CLB-werking van de stad en alle onderwijsnetten in Antwerpen. Het CMP neemt een centrale rol op in de begeleiding van jongeren in een risicovolle situatie in Antwerpen om (dreigende) schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen.

Leerling, klas of groep aanmelden

Aanmelden kan via de onderwijsdatabank

Het Centraal Meldpunt is elke voormiddag (behalve dinsdag) telefonisch bereikbaar op het algemeen telefoonnummer: 03 338 32 66.

Het CMP als expertisecentrum

Het Centraal Meldpunt is het aanspreekpunt en expertisecentrum met betrekking tot jongeren voor wie het onderwijstraject bedreigd is omwille van gedragsproblemen, socio-emotionele problemen, crimineel gedrag, spijbelen, (vermoeden van) radicaliserend gedrag, definitieve uitsluitingen …
Het Centraal Meldpunt wil proactief inzetten op het voorkomen van uitval van leerlingen.

Het CMP ondersteunt scholen en eerstelijnswerkers uit onderwijs, welzijn en justitie wanneer de jongere op één of andere manier vastgelopen is in zijn schoolloopbaan. We doen dit door:

  • te informeren, activeren en coachen van betrokken hulpverleners over trajectmogelijkheden op maat van de individuele noden van een leerling;
  • een coördinerende rol op te nemen in begeleidingstrajecten van leerlingen met dreigende schooluitval en/of ongekwalificeerde uitstroom;
  • leerlingen door te verwijzen naar projecten binnen het netwerk uitvalpreventie.

Het CMP als netwerkorganisatie

Bekijk onze netwerkkaart voor meer info.

Het CMP vormt de toegangspoort voor de verschillende NAFT-, coachings- en begeleidingsprojecten. Vanuit de expertiserol en een multidisciplinaire overlegtafel gaan we op zoek naar de meest gepaste vorm van hulpverlening voor de leerling.

Binnen het spijbelactieplan nemen we een draaischijffunctie op en volgen we de samenwerkingsafspraken tussen de verschillende actoren op.

Het CMP versterkt het leerrecht van leerlingen door een samenwerking met psychiatrie, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Jongerenwelzijn, CAW, OCMW en verschillende diensten binnen de stad waaronder Dienst Jeugdinterventie en Dienst X-tra.

In het kader trajecten voor leerlingen met complexe onderwijs- en welzijnsnoden werkt het CMP samen met partners uit Integrale Jeugdhulp binnen het Afstemmingsnetwerk Onderwijs – Jeugdzorg.

Om de ongekwalificeerde uitstroom bij jongeren tussen 17 en 25 jaar te verlagen werken we samen met de leerloopbaanadviseurs.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in