Onderwijs Antwerpen

Om de gekwalificeerde uitstroom te verhogen en te voorzien in een breed, kwaliteitsvol onderwijsaanbod voor alle Antwerpse kinderen en jongeren is er nood aan gedeelde expertise en een kwalitatieve samenwerking tussen alle partners uit het onderwijsveld.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Ben je op zoek naar begeleiding, advies of ondersteuning bij een beleidsvraag? Een bezorgdheid over leerlingen? Zoek je naar financiële ondersteuning of wil je het netwerk in je wijk verder uitbouwen?

Dan helpen we jou graag verder! De begeleiding en ondersteuning wordt aan elke school uit elk onderwijsnet in Antwerpen aangeboden. Hieronder een overzicht van onze concrete werking en projecten:

Centraal aanmeldsysteem Meld je aan

Online aanmelden en daarna inschrijven voor het:

 • basisonderwijs
   
 • buitengewoon basisonderwijs
   
 • eerste jaar van het secundair onderwijs (1A en 1B)
   
 • buitengewoon secundair onderwijs
   

Zo heeft iedereen evenveel kans om in te schrijven in een school van hun keuze en ontstaan er geen wachtrijen aan de schoolpoort.

Centraal Meldpunt voor risicojongeren

Het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren is een netoverschrijdende samenwerking tussen de stad, de CLB’s en alle onderwijsnetten.
 

Het is een expertisecentrum waar je als professional kinderen en jongeren met risico op schooluitval kan aanmelden voor:

Leerloopbaanmogelijkheden voor 17+ jongeren

De leerloopbaanadviseurs ondersteunen en helpen je met vragen over mogelijke leerloopbaantrajecten van jongeren vanaf 17 tot en met 25 jaar met een verhoogde kans op vroegtijdig schoolverlaten.
 

 • Infosessies voor professionals uit onderwijs, jeugd- en welzijnswerk
   
 • Infosessies voor 17+ jongeren
   
 • Adviezen op maat over leerloopbaantrajecten 
Beleidsondersteuning
Wijkgerichte werking in de buurt van je school

De wijkverantwoordelijke onderwijs:

 • geeft vorm aan de wijkgerichte werking van de dienst onderwijs van stad Antwerpen
   
 • is jouw contactpersoon in de wijk voor de school en de relevante buurtactoren
   
 • helpt je om het netwerk in je wijk verder uit te bouwen
Een brede leeromgeving
 • Kinderen en jongeren leren in verschillende omgevingen. Met verschillende sectoren onderzoeken we stadsbreed en lokaal hoe we hen kunnen ondersteunen door samen te werken aan een brede leeromgeving
   
 • Op zoek naar klasactiviteiten die doorgaan op je school of in de stad? KlasOpStap bundelt een waaier aan activiteiten
Veiligheid in de schoolomgeving

We ondersteunen scholen om de schoolomgeving veilig te maken. Een greep uit ons aanbod:

 • Team veiligheidsondersteuning: observeren, advies geven en contact leggen tussen jongeren, de school, de ouders en de buurt. Vraag je ondersteuning aan.
   
 • Schoolstraat aanvragen
   
 • Opleiding tot gemachtigd opzichter
   
 • Signalisatie in de omgeving van de school (vlaggen, stickers…) aanvragen of verkeersonveilige situaties (wegenwerken, onaangepast gedrag, onveilige infrastructuur, …) melden
   
 • Preventie van en omgaan met risico's (noodplannen, crisisoefeningen): ondersteuning aanvragen
   
 • Ondersteuning tijdens een crisis op vlak van communicatie en logistiek. Hoe intensief deze ondersteuning is, beslis je als school zelf. Doe je aanvraag.
   
 • Cyberveiligheid: project Hackshield
Financiële ondersteuning
School starten of (ver)bouwen

Team capaciteit ondersteunt je in alle fases van het project: 

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

De scholen BuO in de regio Antwerpen, Schilde, Schoten en Brasschaat werken binnen het project Raket samen rond het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs. 

school in beeld

Onderwijs Antwerpen is ...

 • het flankerend onderwijsbeleid van stad Antwerpen
 • decretaal bepaald
 • aanvullend op het Vlaamse onderwijsbeleid
 • afgestemd op wat er (extra) nodig is op stedelijk niveau om goed onderwijs te geven, samen met alle scholen/schoolbesturen en andere lokale actoren
 • een samenwerking met het Lokaal overlegplatform, de Antwerpse onderwijsraad en alle stedelijke diensten en hun partners

Waarop zetten we in tijdens deze bestuursperiode?

 1. Verhogen van de gekwalificeerde uitstroom via het programma A'REA UP
 2. Voldoende plaatsen
 3. Betaalbare gezonde maaltijden: Smakelijke School

Heb je een beleidsvraag op school-, klas- of leerlingniveau?

Aarzel niet om ons te contacteren! ⬇️

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in