Wat doen bij bezorgdheden rond radicalisering en polarisering?

Ook op jouw school kan een leerling in het proces van radicalisering betrokken raken. Het Centraal Meldpunt heeft een signaalfunctie en kan je altijd bereiken bij bezorgdheden over radicalisering en polarisering. Lees hier wat je kan doen.

 Welke flow volg je als je bezorgd bent over radicalisering en polarisering?  

Bezorgd over een leerling? Neem contact op met het CLB anker van de school

Als je bezorgd bent om een jongere die signalen van radicalisering vertoont, contacteer dan eerst het CLB anker van de school. Zo ben je zeker dat het CLB op de hoogte is. 

Informatie consult bij CMP door school of CLB

Heb je vragen of bezorgheden rond radicalisering of polarisering over een of meerdere leerlingen op school? Aarzel dat niet contact op te nemen met het Centraal Meldpunt (CMP). Je kan hen elke voormiddag bereiken (behalve dinsdagvoormiddag) van 9 tot 12 uur, tel. 03 338 32 66. Binnen het CMP hebben de collega’s Noëmie Goris (tel. 03 338 31 37) en Diane Bangels (03 338 63 00) expertise opgebouwd rond dit thema. De volgende stappen in deze flow worden dan ook door hen opgenomen.

Aanmelding bij CMP door school of CLB

Een aanmelding kan telefonisch, tel. 03 338 32 66, als het gaat over coaching/advies rond het thema polarisering/radicalisering. Er kan dan meteen inhoudelijk aan de slag kan worden gegaan. 

 

Vraagverheldering en dossieranalyse door CMP met CLB of school

Het CMP doet samen met de school en het CLB aan vraagverheldering. Een grondige dossieranalyse vormt de basis voor de verdere stappen.

Volgende vragen komen o.a. aan bod:

-Vanuit welke nood wordt er met het CMP contact opgenomen?

-Gaat het effectief om radicalisering of om een bredere problematiek?

-Welke stappen zijn al genomen? Is er al een gesprek geweest met leerling zelf/ouders?

-Ontbreekt er nog info om inschatting te kunnen maken/advies te kunnen geven? Indien ja, dan klaren we samen uit wie welke info gaat opzoeken of gesprekken gaat voeren. Welke handvaten zijn daarbij nodig?

Dossierbespreking en trajectadvies door CMP en evt. partners Veiligheid

Elke vraag of elk dossier wordt intern binnen het expertenteam besproken.
Daarnaast kan er ook (anoniem) overleg gebeuren met onze contactpersoon bij Sociale Interventie, dienst Preventie gewelddadige radicalisering.
Uitzonderlijk kunnen we bij grote bezorgdheid overleggen met de contactpersoon bij de politie, in overleg met school/CLB.

Opvolgings- en doorverwijzingsafspraken maken door CMP met CLB/school

Er volgen duidelijke afspraken zodat je weet hoe je melding verder wordt opgevolgd. Het CMP heeft daarbij een draaischijffunctie. Het CMP kan ook een trajectopvolging starten.

We verwijzen zowel door naar Sociale Interventie (in het kader van Preventie gewelddadig Radicalisering) als naar het regulier aanbod binnen uitvalpreventie.

Flow radicaliserng en polarisering
Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in