Nederlands voor anderstalige ouders op jouw school

Anderstalige ouders kunnen Nederlands leren op de school van hun kind. Dat verbetert de communicatie en versterkt de schoolbetrokkenheid. 'Nederlands voor anderstalige ouders op school' is de nieuwe naam voor 'KAAP'.

Een duurzaam taalproject op maat

Voor sommige anderstalige ouders is het moeilijk om de schoolloopbaan van hun kind op te volgen. Ook voor scholen is het bereiken van alle ouders en de communicatie met anderstalige ouders een uitdaging.  

Daarom heeft 'Nederlands op school' vier belangrijke doelstellingen:

 1. Nederlands leren in de context van hun schoolgaande kind(eren)
 2. In dialoog gaan met andere Nederlandstalige ouders en leerkrachten op school
 3. Betrokkenheid van ouders bij het schoolleven van hun kind(eren)
 4. Doorstroom naar het reguliere NT2-aanbod of een aanbod taaloefenkansen.

Nederlands op jouw school

Voor welke scholen?

 • Autonome kleuter- en lagere scholen
 • Basisscholen
 • Eerste en tweede graad secundair onderwijs 

Welke hulp voorzien wij?

 • De stad zorgt voor de globale organisatie. Bijvoorbeeld een intake met niveaubepaling, contacten met NT2-verstrekkers. 
 • Een NT2-leerkracht voor 2 of 3 lesmomenten per week op school gedurende één schooljaar en mogelijk nog één lesmoment digitaal.
 • Begeleiding door ‘De Schoolbrug’

Wat voorzie jij als school?

 • Een contactpersoon als schakel tussen de school, de NT2-lesgever, de ouders en De Schoolbrug. 
 • Werving van minstens 25 geïnteresseerde ouders. Je krijgt hierbij ondersteuning van De Schoolbrug. Heb je niet genoeg deelnemers? Misschien vinden we toch een oplossing door samen te werken met één of meerdere scholen in jouw buurt. Neem zeker contact met ons op voor meer info.
 • Een rondleiding in de school voor de betrokken ouders.
 • Lesmateriaal (brieven, kalenders, rapporten, uitnodigingen).
 • Toegang tot digitale leerplatformen en communicatiekanalen.
 • Zoeken naar mogelijkheden om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren.
 • Een leslokaal 3 keer per week en een lokaal voor kinderopvang. Als dat niet kan, bekijken we tijdens een gesprek verder welke mogelijkheden er nog zijn, zoals bijvoorbeeld een lokaal op een andere locatie. Als er minimaal 3 kinderen jonger dan 2,5 jaar van Kaap-ouders zijn, organiseert de Schoolbrug kinderopvang.

'Nederlands op school' is een samenwerking tussen stad Antwerpen dienst flankerend onderwijsbeleid en Atlas integratie en inburgering Antwerpen met De Schoolbrug, Ligo centrum voor basiseducatie, CVO volwassenonderwijs en het Antwerpse onderwijsveld.

Interesse?

We helpen je het aanbod aan te passen op de noden in je school en bespreken mogelijkheden en praktische afspraken.

Neem alvast de engagementsverklaring door en stel je kandidaat.

Gerelateerde info

Vragen? Contacteer ons!

Contactgegevens: Onderwijsnetwerk Antwerpen

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in