Ondersteuningsnetwerk Onderwijs - Jeugdzorg

Enkele welzijnsvoorzieningen verenigden zich samen met het Centraal Meldpunt en de daaraan verbonden netwerkpartners Uitvalpreventie in het Ondersteuningsnetwerk Onderwijs - Jeugdzorg. Dit netwerk is een project van stad en provincie Antwerpen dat een omkadering voorziet tussen onderwijs en welzijn rond de begeleiding van jongeren die een moeizaam schoolverloop kennen of die uitvallen in onderwijs dan wel in de overgang naar tewerkstelling.

Het netwerk richt zich op het versterken van de samenwerking tussen de twee sectoren door het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen welzijnsvoorzieningen, onderwijspartners en diensten die gericht zijn op complexe problematieken (oa PANGG, IZPA, …) Het ondersteuningsnetwerk wil een faciliterende rol opnemen op het gebied van partnerschappen en trajecten op maat voor individuele kinderen en jongeren met complexe onderwijs- en zorgnoden. 

Het netwerk stelt een afstemmingsregisseur ter beschikking aan hulpverleners die kinderen en jongeren begeleiden met een moeizaam parcours binnen onderwijs en/of welzijn. Via afstemmingsregie

  • Een grondige vraagverheldering, afstemming tussen betrokken en jongere;
  • Uitwerking van trajecten op maat;
  • Vasthouden van het proces op lange termijn;
  • Intervisie.

Het netwerk bestaat uit volgende partners:
Centraal Meldpunt Risicojongeren, Emmaüs Jeugdzorg Antwerpen, DBC Openluchtopvoeding, Jeugdzorg Ter Elst, Jongenstehuis Don Bosco, De Twee Gezusters - afdeling De Passage, KOCA, Wingerdbloei, Zorgbedrijf Antwerpen, Clara Fey, CAW Antwerpen, Arktos VZW, Elegast VZW, Tijdelijk Onderwijs Aan Huis.

De netwerkstructuur bestaat uit een stuurgroep en een operationeel overleg (het afstemmingsteam) waar elke organisatie een medewerker afvaardigt dat om de zes weken samen komt.
De afstemmingsregisseur is gekoppeld aan het Centraal Meldpunt voor de dagdagelijks werking.

Contact: aanmelden kan via het Centraal Meldpunt

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in