Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.

Onderwijsnetwerk Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijn en het Vlaamse bestuursdecreet.

Iedereen moet de informatie op onderwijsnetwerkantwerpen.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking.

De richtlijnen die gevolgd worden zijn de Web Content Accesibility Guidelines versie 2.1 of kortweg WCAG 2.1. Er zijn drie niveaus van de mate van toegankelijkheid: van laag naar hoog A, AA en AAA. Deze toepassing voldoet aan de richtlijnen tot en met niveau AA, met uitzondering van de volgende werkpunten.

Openstaande werkpunten

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk op grond van onevenredige last. Hiervoor beroepen we ons tijdelijk op artikel 5 van de Europese richtlijn 2016/2102. We engageren ons om de openstaande punten op te lossen binnen een redelijke termijn.

De stad Antwerpen doet op dit moment een grondige doorlichting van haar digitale infrastructuur met het oog op toegankelijkheid. De werkpunten die gevonden worden door deze oefening te doen, lijsten we hieronder op van zodra deze bekend zijn.

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF's op deze website die niet volledig aan de richtlijnen voldoen. Heb je nood aan een toegankelijke versie van dit bestand, vraag het dan aan via onderwijsnetwerk@antwerpen.be. Wij engageren ons om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 10 februari 2022.

De toegankelijkheid van deze website werd gecontroleerd via een handmatige inspectie.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 17 februari 2022.

 

Compatibiliteit met browsers en ondersteunende technologieën

Deze website is gemaakt om compatibel te zijn met de meeste gangbare ondersteunende technologieën voor toegankelijkheid. Wij hanteren ook compatibiliteit met de meest courante browsers.

Technische specificaties

De toegankelijkheid van website is afhankelijk van volgende technologieën en kan gegarandeerd worden door ondersteuning hiervan op je toestel:

  • HTML
  • CSS – SASS
  • PHP
  • Javascript

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

  • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
  • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
  • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
  • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
  • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Feedback en contactgegevens

Heb je opmerkingen of ervaar je toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar onderwijsnetwerk@antwerpen.be of bel naar +32 3 338 33 40.

We streven ernaar om een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Ben je niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt je melding als je uitgepraat bent met de stad, dus als je eerst je probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt je melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt je op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in