Problemen met gedrag aanpakken in je basisschool?

Wordt je school geconfronteerd met lastig gedrag en kan je leerkrachtenteam hulp gebruiken? Wil je terug warmte en verbinding brengen in de omgang met de kinderen in je klas? Het nieuwe ondersteuningsaanbod voor basisscholen biedt concrete hulp.

Versterking en professionalisering van scholen en leerkrachten

Iedere school heeft wel eens te maken met lastig gedrag van leerlingen. In de praktijk blijkt vaak dat situaties klein beginnen en vervolgens uit de hand kunnen lopen. Je wil de sfeer op school verbeteren en de band met leerlingen versterken, maar hoe doe je dat?
Verbinding in de klas en met de school verkleint de kans op schoolwissels en schoolse vertraging. Twee belangrijke voorspellers van vroegtijdig schoolverlaten. Daarom heeft Stad Antwerpen een ondersteuningsaanbod uitgewerkt met de dienst School PRO van Elegast vzw, specifiek gericht op ondersteuning van basisscholen. 

Het ondersteuningsaanbod is opgedeeld in een ‘preventief’ en een ‘curatief’ traject. Elk traject wordt afgestemd op de noden van jullie klasgroep, leerkrachtenteam of school voor een traject op maat. School PRO staat je bij op je school. Elk semester komen 4 scholen in aanmerking voor het aanbod. De looptijd van elk traject is 5 maanden met een extra periode nazorg

Het preventief traject

Gericht op het uitwerken van een zorgbeleid op maat van jullie school. Het preventief traject biedt strategieën om het gevoel van verbondenheid in de school te herstellen en verankeren. Bovendien krijgen leerkrachten praktische tools en concrete methodieken aangereikt om hun eigen kracht terug te vinden, energie op te doen en op een oplossingsgerichte manier om te gaan met lastig gedrag van leerlingen. 

Wil je je school aanmelden voor dit traject?
Bespreek het met je directie en neem contact op met schoolontwikkeling@antwerpen.be.

Het curatief traject

Specifiek gericht op de 2e en 3e graad van de basisschool
Leerkrachten krijgen doelgerichte methodieken en tools om storend of moeilijk gedrag aan te pakken en toch in verbinding te blijven met de leerlingen. Zowel leerlingen als leerkrachten krijgen handvaten om open en met respect voor elkaar te communiceren. Dit gebeurt aan de hand van verschillende methodieken, die een positieve en constructieve omgeving bevorderen. 

Het curatief traject kan samenlopen met een preventief traject of kan apart worden aangevraagd.
Het CLB kan je school aanmelden voor het curatief traject bij het Centraal Meldpunt voor risicojongeren (CMP).  

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in