Privacyverklaring

Op deze pagina leest u hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden door stad Antwerpen, dienst Onderwijs verwerkt. Bij vragen kan je deze dienst contacteren via onderwijs@antwerpen.be

In het geval van inschrijving zomerschool, activiteit, studiedag of workshop is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;

In het geval van de nieuwsbrief, hebt u voor deze verwerking uw toestemming gegeven. U kan te allen tijde die toestemming intrekken door op de ‘uitschrijven’ knop onderaan de nieuwsbrief te klikken.  

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen dienst Onderwijs geeft uw persoonsgegevens in kader van inschrijvingen door aan volgende partij(en): partners die mee werken aan projecten die de stad ondersteunt zoals inschrijvingen voor workshops, infodagen en zomerscholen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bij inschrijvingen worden uw persoonsgegevens 1 jaar na de inschrijving gewist. Bij nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens verwijderd wanneer u uw toestemming hiervoor intrekt.

Uw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van uw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met Stad Antwerpen dienst Onderwijs, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, onderwijsnetwerk@antwerpen.be

Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheden, als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

U kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vlaamse Toezichtscommissie

Koning Albert II Laan 15

 1210 Brussel

België

Tel. 02 553 20 85

contact@toezichtcommissie.be

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

Indien u vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan u steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in