Pilootproject IAC: een leerprogramma op maat

Leerlingen met een verslag voor buitengewoon onderwijs krijgen met ondersteuning van dit nieuw project een plaats op scholen in gewoon onderwijs.

Kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind

Als voor een leerling het gemeenschappelijk curriculum niet haalbaar is, kan het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), in samenwerking met school en ouders, een verslag opmaken. De leerling krijgt daarmee toegang tot buitengewoon onderwijs óf kan een traject volgen in het regulier onderwijs met een Individueel Aangepast Curriculum (IAC).

Het buitengewoon basisonderwijs kampt met capaciteitstekorten, vooral in types 2 (verstandelijke beperking), 3 (emotionele of gedragsstoornis) en 9 (autismespectrumstoornis). Daarom heeft Pilootproject IAC als doelstelling kinderen met een verslag buitengewoon basisonderwijs een positieve leerervaring in reguliere scholen te bieden. Dit doen we door zoveel mogelijk te vertrekken vanuit de leerdoelen van het gemeenschappelijk curriculum. Maximale participatie aan de klas-en schoolbeleving is essentieel.

We zetten de leerling centraal en houden rekening met de eigen onderwijs- en opvoedingsnoden van elk kind. Zo ontwikkelen we een inclusief en kwaliteitsvol aanbod. Dit betekent ruimte voor maatwerk: “Wat heeft deze leerling, in deze klas, op dit moment nodig?” Schoolteams zetten in op een gedifferentieerd zorgbeleid, waarin leerlingen zich goed voelen in hun eigen leertraject.

IAC spelende kinderen

“Elk kind heeft recht op onderwijs, dat is onze leuze”

Ilse Legon, directeur Stedelijke Basisschool Flora

Met versterking naar een meer inclusieve leeromgeving

De verschillende onderwijsnetten en stad Antwerpen zetten een samenwerking op met verschillende pilootscholen:

  • Stedelijke basisschool Flora
  • Kleuterschool OLV Pulhof
  • Freinetschool De Pluim

De deelnemende scholen engageren zich in het verwelkomen van 5 leerlingen met een IAC en krijgen versterking in hun teamwerking van een halftijds IAC-coördinator per school. De IAC-coördinatoren zijn ten eerste de drijvende kracht achter de schooleigen projectplannen en zorgen daarnaast mee voor concrete en duurzame resultaten door de ondersteuningsnoden van leerkrachten en leerlingen in kaart te brengen.

Een lerend netwerk voor duurzame oplossingen

Een uniforme aanpak voor kinderen met een IAC bestaat niet. Voor elke situatie wordt bepaald welke aanpassingen best afgestemd zijn op de persoonlijke mogelijkheden en behoeften van de leerling. Dit vraagt een creatieve, flexibele aanpak.

De deelnemende scholen, CLB’s, pedagogische begeleidingsdiensten, ondersteuningsnetwerken en natuurlijk ouders vormen een hecht netwerk. Vanuit deze samenwerking worden praktijkervaring en vakkennis ontwikkeld, die inzichten worden gedeeld met het breder netwerk. Zo hopen we een verschil te maken voor alle leerlingen met een IAC in Antwerpen. 

Het project loopt tot en met juni 2024.

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem contact met ons op pilootprojectIAC@antwerpen.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in