Ouderbetrokkenheid vergroten met 'Nederlands voor ouders op school'

Het Pius X instituut ontvangt ouders sinds 2016 en breidde vorig jaar hun cursusaanbod uit naar ouders van kinderen in het secundair. 'Nederlands voor ouders op school' is de nieuwe naam voor 'KAAP'.

Is er een verband tussen taalonderwijs en ouderbetrokkenheid?

Gerrit Cueppens:  “Onze school werkte al een paar jaar met 'Nederlands voor ouders op school' (voormalig KAAP) voor ouders van de basisschool. Vorig jaar zijn we gestart met rekrutering van ouders van het secundair. Die ouders bereiken is niet eenvoudig, in het secundair komen ze niet meer tot aan de schoolpoort zoals op de basisschool. Affichering helpt dus weinig. We hebben informatie gegeven bij de inschrijvingen, info in de nieuwsbrief gezet en geflyerd in de agenda’s van de leerlingen. Onze meertalige leerkrachten hebben geholpen met mond-op-mond reclame.

Ik ben trots dat Pius X Nederlands op school kan aanbieden. Een school staat in een wijk en is een weerspiegeling van de maatschappij. Wij als school vinden participatie belangrijk. De school is een representatie van de inwoners van de stad, maar dat zagen we niet terug in ouderparticipatie, bijvoorbeeld in de ouderraad. Leerkrachten voelden soms ook dat de uitleg op oudercontacten niet aankwam.

Nederlands voor ouders op school project Gerrit Cueppens PiusX

“In het middelbaar worden toekomstbepalende keuzes gemaakt. Als de driehoek ouders-kinderen-school niet werkt, dreigt het kind uit te vallen”. 

Communicatie is belangrijk. De instrumenten die noodzakelijk zijn om te communiceren met de school worden aangereikt in Nederlands voor ouders op school. De ouders leren zo de school beter kennen. 
Gerrit Cueppens Adjunct-directeur van de middenschool Pius X.

Het onthaal is het centraal punt, maar ik wandel ook wel eens binnen bij de klas. Zo ben ik bereikbaar voor vragen. Er ontstaat een band tussen schoolpersoneel en de ouders. De drempel om iets aan te kaarten is verlaagd. Dat is voor ons de grote win. De Nederlandse lessen op school zijn duidelijk niet onafhankelijk van de ouderparticipatie. Dat kan niet anders dan het schoolse leven ten goede komen.

Waarom is taalonderwijs voor ouders belangrijk?

Bjorn Alen: “Ik vind het belangrijk dat ouders die naar België komen, onze taal machtig zijn. Dit maakt het contact tussen leerkracht en ouder veel gemakkelijker. Zo kunnen we makkelijk met elkaar in dialoog gaan en begrijpen we elkaar beter. De klas motiveert om thuis meer Nederlands te praten. Kinderen pikken zo nog meer Nederlands op, waardoor ze in de klas beter mee zijn. 

Nederlands voor ouders op school Bjorn Alen PiusX

"Voor de ouders die taalonderwijs volgen ligt de drempel lager om dingen te vragen of in dialoog te gaan. Deze ouders gaan al sneller vragen hoe het op school was."

Een mama stond erop om een oudercontact in het Nederlands te doen, terwijl ze nog maar enkele weken les had gekregen. Dit is leren door en voor elkaar.

Bjorn Alen, leraar basisschool PiusX

Ik merk wel dat mijn leerlingen waarvan de mama’s taalonderwijs volgen, graag naar school komen. Ze kunnen zich beter integreren in de klas, omdat ze sneller de taal oppikken via de ouders. Leerlingen van ouders uit de Kaap-klas worden thuis ook ondergedompeld in de Nederlandse taal en krijgen vaker de taal horen. De leerlingen zien ook dat hun ouders aan het leren zijn en zijn zo gemotiveerd om mee te leren

Mijn tips voor anderen scholen? Blijf inzetten op taalonderwijs voor ouders, het werkt drempelverlagend. Probeer ouders tegemoet te komen in hun verwachtingen. Motiveer ouders en help bij het oudercontact met moeilijke termen.

Met jouw school aan de slag met KAAP?

  • De stad zorgt voor de organisatie en begeleiding bij 'Nederlands voor ouders op school'.
  • De stad stelt NT2-verstrekkers beschikbaar voor 2 of 3 lesmomenten per week  gedurende één schooljaar.
  • Je krijgt begeleiding van ‘De Schoolbrug’

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in