Een sterk kleuternetwerk in Merksem door samenwerking

In Merksem werken scholen en partners samen aan een sterk netwerk om meer kansen te creëren voor kleuters. Dit schooljaar is vanuit het bestaande kleuternetwerk een samenwerking rond kleuterinclusie ontstaan.

Van kleuternetwerk tot warme overgang naar de kleuterschool

Het kleuternetwerk in Merksem zet zich in voor een warme overgang naar de kleuterschool en zorgt voor extra aandacht voor kleuters met zorgnoden. Kristel Diels is wijkverantwoordelijke onderwijs bij stad Antwerpen. Als contactpersoon voor alles wat met onderwijsbeleid te maken heeft, stond Kristel mee aan de wieg van het kleuternetwerk in Merksem. Het netwerk komt samen op overlegmomenten, waarop zorgcoördinatoren en wijkpartners elkaar versterken. Het netwerk streeft ernaar om de Merksemse kleuterscholen zo toegankelijk mogelijk te maken. Hoe vroeger kleuters naar school gaan, hoe beter hun schooltraject.

Hoe kwam het kleuternetwerk tot stand?

Wijkverantwoordelijke Kristel: "Het kleuternetwerk is ontstaan in 2017. Het project ‘Vroeg bewegen, beter leren’ van kleuterschool De Luchtballon en mijn functie ‘wijkverantwoordelijke onderwijs’ werden toen voorgesteld aan de andere kleuterscholen. Vanuit dit persoonlijk contact groeide een stevig netwerk. Vanuit het kleuternetwerk werken we rond verschillende thema’s, zoals ouderparticipatie, zindelijkheid en kleuterinclusie.

"Door het delen van ervaringen inspireren scholen elkaar."

Na het eerste netwerk zijn nog vier scholen gestart met het project ‘Vroeg bewegen, beter leren’,  een voorschools traject voor ouders en hun instapper. 

De kleuterscholen leerden de gezinnen beter kennen door gesprekken met de ouders en bewegingsspelletjes met de kinderen. Zo wordt voor de ouders en hun kleuter de basis gelegd voor een warme overgang naar de kleuterschool." aldus Kristel.

De start van een aanvullend netwerk rond kleuterinclusie

Inge, Kristel, Evi en Tinny zijn zorgcoördinatoren die deelnemen aan het kleuternetwerk in Merksem.

Een zorgcoördinator of 'zorgco' begeleidt leerlingen met zorgnoden. Samen met enkele collega’s hebben deze zorgco’s een aanvullend netwerk rond kleuterinclusie opgestart.

Op verschillende overlegmomenten leren de zorgco's van ervaringen van de andere scholen.

“We willen onze krachten bundelen”, zorgco’s Merksem.

Op welke manier versterkt het kleuternetwerk jullie als zorgcoördinator?

Zorgco’s Merksem: "Vanuit het kleuternetwerk wordt ons palet van partners groter en groter. Iedereen binnen het netwerk krijgt een gezicht. De bekendheid bevordert de samenwerking, ook met partners die vroeger soms onbereikbaar leken. Door het netwerk is er meer vertrouwen tussen de zorgcoördinatoren, waardoor de overdracht van info vlotter verloopt. Hierdoor komt het zorgproces voor de leerling sneller op gang, bijvoorbeeld als leerlingen wisselen tussen de scholen. De kleuters worden zo beter geholpen door de kennis vanuit het netwerk."

Jullie hebben dit schooljaar een netwerk rond het thema kleuterinclusie opgestart, hoe ging dit in zijn werk?

Zorgco’s Merksem: "We beslisten samen om rond het thema kleuterinclusie een apart netwerk op te zetten. Eind december 2021 zijn we hiermee van start gegaan. Om een zicht te hebben op de noden en de cijfers hebben we in februari 2022 een bevraging gedaan bij de Merksemse scholen. Op basis van die resultaten organiseerden we op 11 maart 2022 een brainstorm met 50 deelnemers.

Uit dat eerste netwerkmoment zijn 3 hefbomen gekomen, waarmee we aan de slag willen: inclusie in cultuur, inclusie in beleid en inclusie in praktijk. Per hefboom is een werkgroep opgericht. Hieruit worden concrete acties gepland en in praktijk gebracht."

Waar kwam de nood vandaan om een apart netwerk rond kleuterinclusie op te starten?

Zorgco’s Merksem: "Het thema kleuterinclusie kwam op bijna elk kleuternetwerk terug naar boven. Op alle Merksemse scholen zitten veel kinderen met extra zorgnoden. We zijn allemaal op zoek naar antwoorden op dezelfde vragen. We kwamen tot de vaststelling dat we deze zorgen willen delen en samen naar oplossingen zoeken.

We wilden - netoverschrijdend - onze schouders zetten onder een sterk netwerk voor de 10 Merksemse kleuterscholen. Door onze krachten te bundelen willen we op een creatieve manier naar oplossingen zoeken en ook op beleidsniveau veranderingen teweegbrengen."

Wat is de grootste uitdaging voor het netwerk kleuterinclusie?

Zorgco’s Merksem: "Vanuit ons netwerk merken we dat we niet voor alles een oplossing hebben. Bij sommige kinderen zijn de noden zo groot en specifiek, dat wij als school niet meer de nodige zorg kunnen geven. Vaak hebben die kinderen eigenlijk 1 op 1 begeleiding nodig. Zulke zaken zouden structureel en duurzaam moeten aangepakt worden."
 

Dank aan de Merksemse zorgcoördinatoren die meewerkten aan het interview: Inge Verschueren, Kristel Hoppenbrouwers, Evi Janssens, Tinny De Clerck en Inge Vantvelt. Je kan hun acties volgen op Instagram Netwerk kleuterinclusie. Daar vind je ook een padlet met veel tips en info.

Wil je meer weten? Contacteer wijkverantwoordelijke onderwijs Merksem, Kristel Diels, wijkverantwoordelijkenonderwijs@antwerpen.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in