Diverse leraarskamer

Dit project zet in op coaching en begeleiding van startende leerkrachten met een migratieachtergrond.

Waarom werken aan een diverse leraarskamer?

Er is een lerarentekort in Antwerpen. Tegelijk valt op dat het aantal leerkrachten met een migratieachtergrond laag is, slechts 5% van de leerkrachten in Vlaanderen heeft een migratieachtergrond. Nochtans zijn de Antwerpse klassen veel diverser geworden. Een diverse leraarskamer kan schooluitval tegengaan, stereotypen doorbreken en inspiratie bieden aan alle leerlingen.

Hoe wordt dit aangepakt?

Drie luiken vormen één traject waarin een leerling ondersteuning krijgt tot de start in het lerarenberoep. 

Luik 1: coachen van leerlingen

In het eerste luik ligt de focus op het spotten en coachen van leerlingen met migratie achtergrond uit de 3e graad secundair onderwijs richting de lerarenopleiding. 

Orbit vzw neemt dit luik mee in handen.

Luik 2: studenten ondersteunen

Wanneer deze jongeren kiezen voor een lerarenopleiding, stromen ze door in het tweede luik. Hier ligt de focus op de ondersteuning gedurende hun opleiding.

Partner die hieraan meewerkt: lerarenopleidingen

Luik 3: ondersteuning schoolteams en leerkrachten

In luik 3 stromen de gediplomeerde studenten door naar het Antwerpse werkveld.

Daar kunnen ze op steun blijven rekenen. Hiervoor werd al een projectroep gelanceerd en een uitvoerder gevonden om o.a. de drempels in kaart te brengen
Dit luik heeft als doelstelling om drempels en kansen te identificeren en in kaart te brengen op niveau van de individuele leerkracht, het lerarenteam, het bredere schoolteam en -bestuur en het onderwijsbeleid om zo het brede onderwijsveld te verrijken met nieuwe pistes om jonge gediplomeerden en zij-instromers met migratieachtergrond aan te trekken tot én te behouden in het onderwijs.

Partner die hieraan meewerkt: Teach for Belgium

Bekijk zeker de twee webinars

Deze webinars zijn zeker de moeite waard om te bekijken!

 

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in