Sterke leerlingen door sterke scholen

Het netwerk schoolontwikkeling ondersteunt scholen in het bouwen aan een sterk schoolbeleid, waar de groei en ontwikkeling van leerlingen centraal staat!

Het netwerk schoolontwikkeling

Sterke scholen zorgen voor een groter welbevinden, meer motivatie en meer leerwinst bij hun leerlingen. Daarom ondersteunt het netwerk schoolontwikkeling Antwerpse scholen in het versterken van hun beleidsvoerend vermogen. Dit onder andere door het ondersteuningsaanbod beter op elkaar afstemmen. Het netwerk bestaat uit diverse partners zoals stedelijke partners en partners die de stad subsidieert voor een opdracht rond schoolondersteuning. Het netwerk heeft ook nauwe banden met de pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende netten.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Beleidsondersteuning of ondersteuning bij specifieke thema's zoals bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid, spijbelen en tucht, gezondheid en bewegen, leerloopbanen en zittenblijven of cultuur.

Heb je naast ondersteuning ook nood aan extra middelen?
Dan kan je een toelage aanvragen. Alle info vind je in het toelagereglement.

Werkwijze netwerk

We stemmen ons aanbod zo goed mogelijk af op de noden van jouw school. Daarom starten we elke mogelijke samenwerking met een verkennend gesprek met twee partners uit het netwerk. We kijken samen naar...

  • een concreet aanbod: projectmanagement voor een geïntegreerd schoolbeleid, ondersteuning van directie of coördinatoren door coachingsgesprekken, visietrajecten met je team, beleidsevaluatie van bestaande initiatieven op je school... 
  • een traject op maat rond een specifiek thema.
  • een doorverwijzing naar partners met de juiste expertise zoals bijvoorbeeld de pedagogische begeleiding, CLB's of Elegast.

Voor het gesprek vragen we de aanwezigheid van een 3-tal leden van je schoolteam, waaronder de directeur of de adjunct.

Na dit gesprek brengen we verslag op een casetafel waarop partners en experten hun advies formuleren. Dit koppelen we terug aan je school, waarna je vrij bent om het te volgen.

Zowel het verslag van het verkennend gesprek als het advies van de casetafel delen we met het netwerk schoolontwikkeling. Afhankelijk van je vraag betrekken we de pedagogische begeleidingsdienst. Dit altijd in samenspraak met je school.

(Zelf) aan de slag

Als procesbegeleider streven we naar een duurzame ondersteuning die is afgestemd op de noden van je school. We laten ons leiden door een kader dat gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten en we gebruiken tools om aan de slag te gaan:

Onze partners

Naast collega's van onze dienst die werken aan o.a. schoolontwikkeling, wijkwerking en leerloopbaanbegeleiding, bestaat het netwerk uit de volgende partners:

Bekijk ook de infofiches van onze partners.
 

Ben je een partner of wil je een partner worden? 

Als een school aanbod of ondersteuning wil, volgt elke partner in het netwerk dezelfde stappen. We ontwikkelden één duidelijke en overzichtelijke werkwijze om scholen zo duurzaam mogelijk te begeleiden. Deze werkwijze, leidraden, afspraken, sjablonen en tools hebben we voor jou op één plek gebundeld.

Staat jouw organisatie er nog niet bij? Laat het ons weten.

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in