Inclusief onderwijs

Mensen willen niet enkel uitgenodigd worden, ze willen ook meedoen. En dat geldt voor iedereen!

Op weg naar inclusief onderwijs...

Een meer inclusieve maatschappij stelt ook verwachtingen tegenover het onderwijs. Heel wat leerlingen in Vlaanderen volgen momenteel les in diverse vormen van buitengewoon onderwijs, vaak in aparte settings. De strategie om op deze manier om te gaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is tamelijk exclusief. Andere landen gebruiken eigen types en organisatievormen en grijpen meestal minder snel naar een systeem van speciaal onderwijs. Het heeft veel te maken met de visie op inclusie. Niet voor iedereen heeft dit dezelfde inhoud.

... in Antwerpen

Samen met vertegenwoordigers van scholen en andere partners vormt Onderwijsnetwerk Antwerpen het Netwerk rond Inclusie. Dit netwerk gaat na wat in Antwerpen nodig is, bepaalt gezamenlijke doelen en organiseert passende acties om hieraan tegemoet te komen. Vanuit de overtuiging dat streven naar een inclusievere maatschappij voordelen voor iedereen inhoudt, menen we ook dat beter leren inspelen op specifieke onderwijsbehoeften elke leerling en begeleider ten goede komt. Trouwens, wie heeft er geen specifieke onderwijsbehoeften?

ACTIES - Schooljaar 2020-2021

Hieronder kan je de acties van het lopende schooljaar volgen. Voor meer informatie mag je steeds contact opnemen (contactgegevens onderaan de pagina).

1. Netwerk onderwijs & discriminatie

Het contactpunt UNIA Antwerpen verenigt (zeswekelijks) diverse onderwijspartners rond het thema discriminatie en racisme. Het overleg kent een vaste structuur: een inhoudelijke spreker, het bespreken van (geanonimiseerde) dossiers, het bespreken van relevante campagnes. De partners zijn directies, zorgcoördinatoren, brugfiguren en partners uit het middenveld. Ook vanuit het Netwerk neemt er nu iemand actief deel.

2. Casetafel jeugdzorg en onderwijs

Het ondersteuningsnetwerk onderwijs - jeugdzorg richt zich op het versterken van de samenwerking tussen de twee sectoren door het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen welzijnsvoorzieningen, onderwijspartners en diensten die gericht zijn op complexe problematieken (oa PANGG, IZPA, …) Het netwerk wil een faciliterende rol opnemen op het gebied van partnerschappen en trajecten op maat voor individuele kinderen en jongeren met complexe onderwijs- en zorgnoden. Er worden geregeld casetafels georganiseerd waar nu ook enkele ondersteuners met hun expertise aan participeren. Deze bijzondere expertise wordt erg gewaardeerd.

ACTIES - Schooljaar 2019-2020
 • Onderzoek: Ondersteunen van ondersteuners (O2)
  We namen actief deel aan het multidisciplinair onderzoek rond het ondersteunen van ondersteuners. Verschillende ondersteuningsnetwerken kregen het voorbije schooljaar al een bezoek om de werking te kunnen analyseren. Nieuwe acties blijven lopen.
 • Potential - Power To Teach All
  We namen op verschillende manieren deel aan het onderzoek van Potential. Ondertussen is het onderzoek afgerond en is er heel wat materiaal ter beschikking. Op de website van Potential vind je een grote rijkdom aan materialen, inspiratie en werkvormen om alleen, met het team of in de lerarenopleiding aan de slag te gaan rond wat werkt om inclusieve leeromgevingen te creëren.
 • Bezoek Nürnberg
  Van zondag 26 april tot en met donderdag 30 april 2020 planden we met een delegatie van het Netwerk rond Inclusie een bezoek aan Nürnberg om daar kennis te maken met interessante praktijken, strategieën, enz. Ervaringen en inzichten zouden later met de ganse groep worden gedeeld. Helaas stak de corona crisis hier een stokje voor en moesten we het bezoek annuleren. Hopelijk lukt het ons later nog.
ACTIES - Schooljaar 2018-2019
 • Denkmoment van het Netwerk rond Inclusie met het Departement Onderwijs rond de toekomst van het inclusief onderwijs. (sept 2018)
 • Stuurgroep Ondersteuningsmodel (acties voor ondersteuners)
 • Werkgroep rond het KENNISCENTRUM (online tool voor leerkrachten om les te geven in een inclusieve leeromgeving - okt/nov 2018)
 • Proeftuin Bednet voor het kleuter, lager en secundair onderwijs (kennismaking met Bednet voor zorgcoördinatoren en leerkrachten van gewoon en buitengewoon lager onderwijs - dec 2018 / jan 2019)
 • Documentaire 'Inclusief' (19 februari 2019): De film nodigt je uit om te kijken, nog even je oordeel uit te stellen en rustig de dagelijkse realiteit van inclusief onderwijs te observeren. 
  Ook Mahnoor, stagiaire bij Onderwijsnetwerk, was aanwezig en schreef haar reflectie neer
 • Infosessie Meld je aan (12 maart 2019): Het Steunpunt voor Inclusie informeert en ondersteunt ouders en hun kinderen die de keuze maken voor inclusie(f onderwijs)
 • Op 22 maart organiseerde het Netwerk rond Inclusie de grote inspiratiedag "Exclusief-Inclusief". Naast inspirerende toelichtingen vanuit 4 perspectieven was er een ruim aanbod aan boeiende workshops waaruit je kon kiezen.
  Het programma kan je nalezen en al het materiaal (presentaties, lied, werkdocumenten e.d.) kan je downloaden.
 • Brake-Out Antwerpen
  Vanaf september 2019 kunnen jongeren (18 tot 30 jaar) met een cognitieve ondersteuningsnood en/of autisme uit het Antwerpse terecht bij Brake-Out.
  Op het kick-off-event (10 april 2019) werd Brake-Out voorgesteld.
  Lees meer over het programma en hoe je eventueel kunt meedoen.
ACTIES - Schooljaar 2017-2018
 • Netwerk ondersteuningsmodel (samenwerking ondersteuningsnetwerken en ouders)
 • Inspiratiemomenten voor leerkrachten en andere begeleiders rond het thema inclusie
 • "Meer handen in de klas" (uitwisseling met Nederland)
 • Inspiratiefilmpjes

 

ACTIES - Schooljaar 2016-2017
ACTIES - Schooljaar 2015-2016

 

ACTIES - Schooljaar 2014-2015 

 

Leren in beeld

Leren in beeld (met o.a. filmpjes rond inclusie)

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in