Financiële ondersteuning voor schoolkosten en vrijetijdsactiviteiten

Gezinnen die het moeilijk hebben om schoolkosten en vrijetijdsactiviteiten te betalen kunnen beroep doen op financiële ondersteuning van Stad Antwerpen. Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

Sociaal Fonds

Waarvoor?

Het Sociaal Fonds van de stad Antwerpen kan gebruikt worden voor financiële tussenkomsten voor schooluitstappen wanneer ouders moeilijkheden hebben met het betalen van de schoolfactuur.

Voor wie?

Het fonds kan tussenkomen voor alle leerlingen van het (buiten)gewoon basis- en secundair onderwijs. Je kan als school, binnen het kader dat de stad creëerde, zelf bepalen aan welke leerling je de tussenkomst verleent en hoeveel je toekent.

Meer info

Meer info over het sociaal fonds kan je terugvinden op de website van Klas Op Stap.

Financiële ondersteuning Gezinsarmoede

Wie kan deze ondersteuning aanvragen? 

Ouders die in begeleiding zijn bij een sociaal centrum, schuldhulpverlening of werkervaringsklant zijn kunnen een financiële ondersteuning aanvragen voor een aantal uitgaven die ze voor hun kind doen (tot en met 18 jaar).

Waarvoor?

Financiële ondersteuning voor een maximum van 300 euro per jaar per kind voor het betalen van: 

  • Schoolkosten (schoolfacturen, schoolboeken, huiswerkbegeleiding, abonnement voor openbaar vervoer, buitenschoolse activiteiten zoals schoolreizen, ...)
  • Kosten voor speelpleinen en jeugdbeweging
  • Paramedische zorg (logopedie, bril, beugel, ...)
  • Psychologische en pedagogische ondersteuning (voor het welzijn van het kind en de relatie tussen ouder en kind) 

Voor deze kosten is er een tussenkomst van 100% voorzien.

Hoe aanvragen?

Ouders kunnen deze ondersteuning aanvragen bij hun maatschappelijk werker of deskundige werkervaring.

Meer info?

Voor meer info kan je hen doorverwijzen naar de infopagina op de website van stad Antwerpen.

 

Financiële ondersteuning Vrije Tijd

Voor wie?

Financiële ondersteuning Vrije Tijd voorziet financiële tussenkomsten van maximaal 200 euro per jaar per gezinslid  voor ouders die in begeleiding zijn bij een sociaal centrum, schuldhulpverlening of werkervaringsklant zijn.  

Waarvoor?

Het biedt tussenkomsten voor:

  • Inschrijving bij een sportclub, fitness of culturele vereniging naar keuze, inclusief het nodige materiaal
  • Een vakantie  in Vlaanderen via "iedereen verdient vakantie" , vervoerskosten inbegrepen
  • Een ZOO-abonnement 
  • Kosten voor een opleiding, cursussen en workshops voor persoonlijke ontwikkeling
  • Een internetabonnement voor een vaste lijn op het thuisadres (tot maximaal 10 euro per maand)
  • Schoolkosten voor de secundaire school, inschrijving in een zomerschool en jeugdbeweging, verblijfskosten in het internaat voor kinderen ouder dan 18 jaar (zonder eigen bijdrage)

Opgelet: ouders moeten zelf minimaal 20% van de originele facturen betalen( behalve bij schoolkosten voor kinderen ouder dan 18 jaar).

Hoe aanvragen?

Ouders kunnen deze ondersteuning aanvragen bij hun maatschappelijk werker of deskundige werkervaring.

Meer info?

Voor meer info kan je hen doorverwijzen naar de infopagina op de website van stad Antwerpen.

Tussenkomst lidgeld sport- en beweegaanbieders

Voor wie?

Ouders die niet in begeleiding zijn bij een sociaal centrum, schuldhulpverlening of werkervaringsklant zijn, maar wel recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, kunnen een financiële tussenkomst krijgen voor lidgeld bij sport- en beweegaanbieders van maximum 100 euro per kalenderjaar.

Meer info?

Voor meer info en het aanvraagformulier kan je hen doorverwijzen naar de infopagina op de website van stad Antwerpen.

Attest Sociaal Tarief

Voor wie?

Ouders met het statuut verhoogde tegemoetkoming of ouders die in begeleiding zijn bij een sociaal centrum, schuldhulpverlening of werkervaringsklant zijn, kunnen een attest sociaal tarief aanvragen bij verschillende instanties zoals mutualiteiten, sociale centra CAW, kansarmenverenigingen, sociale diensten van scholen…

Waarvoor?

Dit attest geeft recht op het sociaal tarief bij een aantal organisatoren van vakantieaanbod voor kinderen en jongeren.

Meer info?

Voor meer info over het aanvragen van het attest sociaal tarief kan je hen doorverwijzen naar de infopagina op de website van stad Antwerpen.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in