Extra impulsen voor kwaliteitsvolle opvang

Basisscholen en scholen buitengewoon secundair onderwijs kunnen ondersteuning krijgen voor impulsen voor een kwalitatief activiteitenaanbod in de opvang.

"De 'ondersteuning impuls voor activiteiten' is voor ons een bijkomende stimulans om verder te zoeken naar laagdrempelige initiatieven die alle bengels ten goede kunnen komen."
(Koen Tubeeckx, directeur basisschool Sint-Maria)

Wat is een 'ondersteuning impuls voor activiteiten'?

Ben je een school die aan het ondersteuningsreglement binnenschoolse opvang voldoet en een kwalitatief activiteitenaanbod tijdens deze naschoolse opvang aanbiedt/wil aanbieden? Dan kan je een 'ondersteuning impuls voor activiteiten' aanvragen voor de organisatie van deze activiteiten.

Voorwaarden

 • Deze ondersteuning bedraagt 750 euro per school.
 • Dit bedrag dient enkel voor de organisatie van activiteiten tijdens de naschoolse opvang.
 • Het wordt toegekend op schoolniveau, dus niet apart aan de deelvestigingen.
 • Dit bedrag kan je tot 15 april van het lopende schooljaar aanvraag.
 • Daarnaast kan dit samen met de ondersteuning 'binnenschoolse opvang' aangevraagd worden (tussen 15 april en 15 juni).
Ontdek waarvoor de ondersteuning gebruikt kan worden

Het bedrag van 750 euro mag gebruikt worden voor:

 • De organisatie van activiteiten in de opvang (met uitzondering van de aankoop van materiaal en infrastructuurkosten).
 • De coördinatie van samenwerkingen tussen twee of meerdere scholen voor een activiteitenaanbod.
 • De vergoeding van een externe organisator, opvangbegeleider of andere persoon die deze activiteiten begeleidt.
 • Vormingen die zich specifiek richten op activiteiten in de opvang en begeleiders hierin bijscholen.
 • Het toegankelijker maken van activiteiten, bv. door het verlagen of wegnemen van (financiële, praktische,…) drempels voor alle kinderen (of een specifieke doelgroep).
Aan welke kenmerken moeten activiteiten voldoen?

Opvangtijd valt samen met de vrije tijd van de kinderen. De activiteiten die in aanmerking komen voor deze 'ondersteuning impuls voor activiteiten' moeten voldoen aan een aantal kenmerken:

 • ze hebben een vrijetijdskarakter;
 • ze worden begeleid;
 • ze zijn niet verplicht;
 • ze zijn toegankelijk voor alle kinderen (binnen de leeftijdscategorie waarvoor bedoeld);
 • ze zijn niet eenmalig en/of losstaand.

Op weg naar een naschools activiteitenaanbod

Op zoek naar hoe (en eventueel met welke partners) je dit activiteitenaanbod kan vormgeven in je school? Deze tips helpen je beslist verder. Kijk ook zeker eens in deze lijst met een aanbod voor en na de schooluren, tijdens de middagpauze en op woensdagnamiddag.

 

Gerelateerde info

Vragen? Contacteer ons!

Contactgegevens: Onderwijsnetwerk Antwerpen

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in