Duaal Leren. Zes fundamenten om tot een sterke samenwerking tussen school, leerling en werkplek te komen

Duaal leren is een combinatie van leren op school en leren op een werkplek. Zo krijg je een krachtige leerweg van praktijkgericht leren in het bedrijf in combinatie met de theoretische en pedagogische ondersteuning van de school. Dit vraagt een gedreven samenwerking tussen de begeleiders op school, de mentor op de werkplek én de leerjongere.

Hoe maak je zo'n samenwerking concreet?  Wat mag je zeker niet vergeten? Waar moet je absoluut aandacht aan besteden?   

Motivatie & engagement als vertrekpunt
 • Waarom kies je voor duaal leren? Welke meerwaarde biedt duaal leren voor jou?
 • Kies je bewust voor duaal leren?
 • Kiezen voor duaal is een maatschappelijk verantwoorde keuze! Ook voor jou?
Een sterke samenwerking vraagt goede communicatie en duidelijke afspraken
 • Wat verwacht je als school, leerling of bedrijf van de anderen? Zijn je verwachtingen duidelijk genoeg? 
 • Wisselen jullie voldoende info uit? Over jullie eigenheid, jullie aanpak? 
 • Is het duidelijk wie wat wanneer doet? 
 • Zijn er overlegmomenten ingepland? Hoe plan je ze in en wanneer?  Is er ruimte voor feedback naar elkaar toe? 
Investeren in elkaars wereld leren kennen als basis van vertrouwen
 • Wat kan je als school betekenen in de voorbereiding van de start van het traject? Hoe onthaal je de jongere in je bedrijf?  Bij wie kan de jongere terecht? Werk je met een meter/peter- systeem? Hoe neem je de leerling op in je team? Wat is de bedrijfscultuur op dat vlak?
 • Wanneer nodig je de mentor uit op je school? Wanneer kan er iemand van de school  bij je langskomen? 
 • Hoe gaat het (leren) er op de werkvloer aan toe? Hebben jullie de afstemming tussen leren op school en leren op de werkvloer opgelijst in het Opleidingsplan? 
Vertrouwen geven is durven loslaten. Vertrouwen ontvangen vraagt zelfkennis en zelfvertrouwen.
 • Als school en bedrijf heb je een andere aanpak. Wat is de sterkte en eigenheid van elke aanpak? 
 • Hoe kan je als school het zelfvertrouwen van de leerling versterken? En als bedrijf? 
 • In welke mate wil de leerling vertrouwen van je krijgen? En van het bedrijf? Waarvoor kijk je als bedrijf naar de school? En als school naar het bedrijf? Hoe kunnen jullie elkaar ondersteunen om de leerling los te laten en hem/haar vertrouwen te geven. 
Ruimte en tijd krijgen om te evolueren in je rol zodat een stevig partnerschap ontstaat.
 • Alle partijen hebben hun specifieke rol met een grote eigenheid! Hoe vul je je rol in als mentor of als trajectbegeleider? Is die rol voor de anderen duidelijk? Is er eensgezindheid over? Wat verwacht je van de leerling?
 • Welke groeikansen biedt je als bedrijf aan de leerling? Welke ondersteunende rol voorzie je als school wanneer het moeilijk loopt in het leerproces of met het gedrag van de leerling? Wat mag de leerling verwachten van zijn mentor en waarvoor contacteert hij de school? Hoe betrek je de ouders?
Leren is groeien, daarom is een leercultuur belangrijk, ook in het bedrijfsleven (en in de vrije tijd!)
 • Welke groeiverwachtingen heb je naar je leerling? Zijn er voldoende uitdagingen met groeipotentieel voor alle partijen? Is de omgeving stimulerend genoeg om kansen te bieden?
 • Hoe kijk je naar gemaakte fouten? Hoe zet je ze om naar een leerkans? Leren leren wordt zo mogelijk!
 • Hoe zorg je voor een open feedbackcultuur?
Video

Hoe pakken scholen en bedrijven het in de praktijk aan? 

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in