Gemachtigd opzichter

Bij het begin en het einde van de schooldag kan het heel druk zijn aan de schoolpoort. Het inzetten van een gemachtigd opzichter aan de schoolpoort is één van de mogelijkheden om een veiligere schoolomgeving te realiseren.

Wat is een gemachtigd opzichter?

Een gemachtigd opzichter is een vrijwilliger van minstens 18 jaar die leerlingen in groep laat oversteken. De gemachtigd opzichter geeft daarvoor de nodige aanwijzingen aan de leerlingen en aan andere weggebruikers. De gemachtigd opzichter kan indien nodig het verkeer stil leggen met een schijf waarop een C3-bord staat afgebeeld. Een gemachtigd opzichter mag het verkeer niet regelen. 

Wat kan een gemachtigd opzichter voor jouw school betekenen?

Je kan een gemachtigd opzichter dus inzetten om de oversteekplaatsen in de nabije omgeving van de schoolpoort veiliger te maken. De gemachtigd opzichter kan ook ingezet worden om een groep te laten oversteken aan op- en afstapplaatsen bij uitstappen met de bus. Daarnaast mag een gemachtigd opzichter ook groepsuitstappen te voet op het grondgebied van de stad begeleiden. 

Wat komt er bij te kijken?

1. Opleiding

Je vrijwilliger volgt een opleiding van 4 uur door het provinciale opleidingscentrum Campus Vesta. De stad Antwerpen betaalt de opleiding voor vrijwillligers van scholen en kinderdagverblijven op het grondgebied van de stad. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Campus Vesta plant jaarlijks samen met de dienst onderwijs van stad Antwerpen een aantal opleidingen in op verschillende plaatsen op het grondgebied van stad Antwerpen. Je schrijft je kandidaten daarvoor in via dit formulier. Hier kan je de gewenste opleidingsdag en -plaats aanduiden. Indien geen van de data/locaties past kan je dit ook aangeven. We plannen dan, op voorwaarde dat er voldoende kandidaten zijn, een bijkomend opleidingsmoment in, in overleg met Campus Vesta. Kandidaten kunnen ook aansluiten bij opleidingen die Campus Vesta in de randgemeenten organiseert. 

Na de opleiding krijgt je vrijwilliger een machtiging van de burgemeester. Je vrijwilliger ontvangt dan een officieel machtigingsbesluit waarmee hij/zij als gemachtigd opzichter kan optreden op het grondgebied van stad Antwerpen.  

2. Het machtigingsbesluit

Het machtigingsbesluit wordt éénmalig uitgereikt. Het originele exemplaar wordt door de opzichter bewaard. LET OP: de machtiging geldt enkel op Antwerps grondgebied. Als gemachtigd opzichters optreden in een andere gemeente kunnen ze de machtiging van de ene gemeente laten erkennen door de andere gemeente. Het is niet nodig om dan nog eens de opleiding te volgen. Verbindt het zebrapad aan je schoolpoort bijvoorbeeld grondgebied van twee gemeenten? Dan moet je zo te werk gaan.

LET OP: een vrijwilliger met een machtigingsbesluit uit een andere gemeente dan Antwerpen moet dit eerst laten uitbreiden door stad Antwerpen vooraleer aan de slag te kunnen gaan als gemachtigd opzichter op grondgebied van stad Antwerpen.  Neem hiervoor contact op via onderwijsenverkeer@antwerpen.be.

3. Verzekering

Zet je gesubsidieerd schoolpersoneel in als gemachtigd opzichter? Ga dan zeker na dat zij hiervoor tijdens en ook na de reguliere schooluren verzekerd zijn via de schoolpolis voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en arbeidsongevallen (AO). Doe je beroep op andere vrijwilligers en niet-gesubsidieerd schoolpersoneel, zorg dan dat ook zij via de schoolpolis verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen. Schakel je Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) in? Dan zijn ze zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van je gemachtigd opzichter(s) die zij in dienst hebben.

BELANGRIJK: zijn er reeds gemachtigd opzichters bij jou aan de slag? Geef ons hun gegevens door dan nemen wij hen mee op in de databank van stad Antwerpen. 

4. Materiaal

Wanneer alle stappen zijn doorlopen krijgt je school via de dienst onderwijs van stad Antwerpen 2 materiaalpakketten per oversteekplaats. Wil je je gemachtigd opzichter(s) inzetten bij schooluitstappen? Dan kan je 2 extra sets aanvragen. 

Een pakket bevat:

  • een fluohesje met opschrift "gemachtigd opzichter"
  • een armband in de Belgische driekleur met daarop het opschrift "stad Antwerpen"
  • een verbodsbordje C3

De driekleurige armband en het verbodsbordje vormen de verplichte uitrusting van de gemachtigd opzichter en hij/zij moet deze uitrusting steeds zichtbaar dragen. Het fluohesje is aanbevolen maar is niet wettelijk verplicht. 

LET OP: het materiaal is eigendom van de school en moet door jullie bewaard worden. Is het materiaal versleten? Dan vraag je nieuw materiaal aan.  

Heb je vragen?
Ook interessant:

'Opleiding omgaan met verkeersagressie aan de schoolpoort".
Alle sessies zijn inmiddels afgelopen. Bij voldoende interesse organiseren we een nieuwe cursus. Geef dus zeker je naam op

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in