Start een nieuwe school

Wil je een nieuwe school opstarten? Met deze bouwstenen helpen we je graag op weg!

Heb je al eens gedacht om een nieuwe school te starten, waar je een nieuwe visie op onderwijs kan uitwerken? Dan heb je misschien ook al gemerkt dat er heel veel nodig is om deze droom te verwezenlijken. Je moet onder meer op zoek gaan naar partners, een geschikte locatie vinden, een financieel plan uitwerken, enzovoort. Er komt heel wat bij kijken!

Onderwijsnetwerk Antwerpen biedt ondersteuning aan mensen die een nieuwe school willen oprichten in de stad Antwerpen en haar districten. Bekijk daarom alvast onderstaande afbeelding om een idee te krijgen van het hele proces. Meer uitgebreide informatie lees je in de blokken onderaan. 

Klik hier om de afbeelding te vergroten
Infrastructuur

Geen school zonder schoolgebouw. Of je nu wil bouwen of renoveren: een doordacht plan over hoe je die innovatieve leeromgeving ruimtelijk wil vertalen is een must. Laat je ook inspireren door begrippen als 'future proof school buildings', 'learning streets' en 'leereilanden', 'multi modaal' en 'community learning'.

Hoe vind je een gebouw?

Ga gerust zelf op zoek naar een geschikt schoolgebouw. Als dat moeilijk lijkt, kan je rekenen op de stad om je te helpen bij deze zoektocht. Bij het zoeken naar geschikt patrimonium, hou je best ook rekening met volgende aandachtspunten:

  • Ruimte voor spelen
  • Ruimte voor sport
  • Verkeersveiligheid en mobiliteit
  • Brandveiligheid en toegankelijkheid
  • Milieu- en energienormen
  • Gedeeld gebruik
  • Relatie tussen pedagogische visie en infrastructuur

Wat zijn de normen?

Bovenop de gangbare regelgeving is de Bouwcode Stad Antwerpen van toepassing.
Voor schoolgebouwen gelden ook fysische en financiële normen, onder andere bepaald door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). Lees hier meer over op hun website

Hoe vertaal ik mijn pedagogische visie in architectuur?

Idealiter is je pedagogische visie leidend in het eisenpakket dat je voor een gebouw opstelt. Dit is op zijn beurt de leidraad in het verdere ontwerp- en bouwproces. Laat je bijstaan door vernieuwende architecten die je helpen in de zoektocht naar een ruimtelijke vertaling van je visie.

Laat je alvast inspireren door deze eigenwijze schoolgebouwen en leerruimtes:

Hoe realiseer je gedeeld gebruik?

Om onnodige en moeilijke ingrepen achteraf te vermijden, hou je best op voorhand al rekening met gedeeld gebruik. Denk alvast na over compartimentering, toegangscontrole en aparte metervoorzieningen. Lees er meer over op onze webpagina 'Breed bouwen'

Niet alleen sportverenigingen zijn mogelijke deelgebruikers, denk ook aan organisaties rond jeugd, kinderopvang, deeltijds kunstonderwijs, cultuur, buurtorganisaties, enzovoort.

Pedagogische visie

De pedagogische visie is de leidraad en houvast in de dagelijkse werking van je school. Hoe zie jij het lerende kind in onze samenleving?

Jouw visie op een brede, innovatieve en krachtige leeromgeving

Stad Antwerpen vindt het belangrijk dat elk kind zich ten volle kan ontwikkelen en zijn competenties kan ontdekken in een innovatieve en krachtige leeromgeving. Idealiter maakt deze leeromgeving gebruik van de rijke brede omgeving en houdt ze rekening met de context van de grootstad.

Participatie, betekenisgericht leren, levensechte contexten en zelfsturing zijn eigenschappen die toebehoren aan een krachtige leeromgeving. Deze zorgen dat diversiteit op school en in de klas beter benut wordt. We zien vaak nog een grote kloof tussen de leefwereld van kinderen en de school. Door middel van een krachtige leeromgeving willen we deze kloof wegwerken, zodat elke leerling de kans krijgt om deel te nemen aan het leerproces en de interactie op school. Op deze manier bieden we leerlingen de kans om hun eigen ervaringen, kennis en interesses, maar ook hun manieren van spreken, doen en denken uit te drukken en toe te passen in het leerproces.

Jouw plaats in het Antwerpse onderwijslandschap

Stad Antwerpen promoot samenwerkingen tussen nieuwe en bestaande scholen. Er zijn verschillende spelers actief in het Antwerpse onderwijslandschap:

Financiën

Een opstartende school staat voor grote financiële uitdagingen. Bekijk je school als een onderneming, met dat verschil dat je geen winst zal maken. Toch wil je uiteraard ook geen verlies maken. Daarom is een goed financieel beheer van cruciaal belang.

Wat zijn de uitgaven?

Er zijn verschillende kostenposten waarmee je rekening moet houden:

  • Werkingskosten, zoals lesmateriaal en activiteiten, maar ook nutsvoorzieningen en energie.
  • Investeringskosten, zoals infrastructuur en meubilair.
  • Personeelskosten, die door Agodi betaald worden.

Wat zijn de inkomsten?

Het merendeel van de inkomsten is afkomstig van de werkingsmiddelen, die Vlaanderen uitbetaalt per leerling. Andere inkomsten kan je verwerven via de maximumfactuur of een ad-hocactiviteit.

Voor je infrastructuur kan je beroep doen op Vlaamse subsidies via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Deze subsidies dekken echter nooit de volledige kost.

Wat zijn de financiële normen?

De financiële norm is het maximum bedrag dat gesubsidieerd wordt per m² bruto-oppervlakte van de uit te voeren werken. Hou er rekening mee dat deze norm onderhevig is aan de evolutie van de prijzen in de bouwsector en maandelijks geïndexeerd wordt.

Wil je meer hierover lezen, raadpleeg dan de website van Agion.

Erkenning

Als je officiële studiebewijzen wil kunnen uitreiken, moet je erkend worden door de Vlaamse overheid. Om deze erkenning te verkrijgen, gelden er een aantal erkenningsvoorwaarden

Wil je ook subsidies ontvangen, dan gelden er nog bijkomende programmatie- en rationalisatienormen.

Advies nodig?

Neem gerust contact met ons op over jouw project. Wij zijn benieuwd naar jouw initiatief! Heb je na het lezen nog vragen, of wil je graag een begeleidend gesprek? Maak dan een afspraak via mail.

Gerelateerde info

Vragen? Contacteer ons!

Contactgegevens: Capaciteit

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in