Samenwerkingsverband en structuur voor meer capaciteit

Ieder Antwerps kind verdient een plaats op school. Wie werkt hier aan mee?

Netwerken

Scholen die willen bouwen of verbouwen, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij Vlaanderen. Door de vele aanvragen en beperkt budget loopt de wachttijd voor goedkeuring ondertussen op tot 15 jaar. Deze vertraging maakt het moeilijk om de snel stijgende vraag naar plaatsen in het Antwerpse onderwijs op te vangen.

Terwijl Vlaanderen probeert haar wachtlijst in te korten, willen scholen duurzaam bouwen en streeft de stad Antwerpen ernaar om ieder kind een plaats op school te geven.
Samen werken we aan elkaars doelstellingen. Zo zorgen we voor meer onderwijscapaciteit in Antwerpen door slim en collegiaal te netwerken, door extra middelen en door een goede ondersteuning. Samen zetten we ook in op vernieuwende, duurzame en brede buurtscholen, die voorbereiden op alle uitdagingen en opportuniteiten in een grootstad. 

Team Capaciteit Onderwijsnetwerk Antwerpen

Dit team pakt de capaciteitsuitdaging in Antwerpen aan door ervoor te zorgen dat elk kind een plaats heeft in een school.
We proberen dit te realiseren door gegevens te verzamelen en te analyseren, door te netwerken met alle partners, te zoeken naar vernieuwende oplossingen en onderwijsaanbieders te ondersteunen bij (ver)bouwprojecten.

Wil je graag samen met ons werken aan deze uitdaging, stuur een mail.

Lokale TaskForce capaciteit onderwijs Antwerpen

Netwerk waarin alle Antwerpse onderwijsverstrekkers zetelen, samen met stedelijke diensten, niet-onderwijspartners en voorgezeten door de schepen voor onderwijs. De partners monitoren de capaciteitsuitdaging in de stad en maken een eerlijke verdeling van de Vlaamse capaciteitsmiddelen.
Stuur een mail

Je kan hier de capaciteitsmarge voor basisonderwijs en de capaciteitsmarge voor secundair onderwijs terugvinden. In deze bijlage kan je de gebiedsafbakening zien.

Beheerstructuur capaciteit onderwijs en kinderopvang

Netwerk/denktank van stedelijke diensten voor betere ondersteuning en snellere bouw van scholen en kinderdagverblijven. De betrokken diensten verkleinen de administratieve hindernissen bij de bouw van scholen en kinderdagverblijven en ontwarren knopen bij capaciteitsprojecten.
Stuur een mail

Commissie Sectoraal Netwerk Onderwijs

Netwerk waarin alle Antwerpse onderwijsverstrekkers, de lerarenopleidingen (Karel de Grote Hogeschool, de Artesis-Plantijn Hogeschool en Universiteit Antwerpen), Onderwijstalent, het departement van Onderwijs en Vorming en het Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgoDi) zetelen. De commissie geeft advies aan Onderwijsnetwerk Antwerpen over te nemen initiatieven m.b.t. het lerarentekort en kan zelf voorstellen doen.

Wil je graag meer info? Stuur een mail!

Samenwerkers

In binnen- en buitenland vinden we inspiratie en werken we samen met vernieuwende en ondersteunende organisaties.

Agion

Organiseert de Vlaamse onderwijssubsidies.

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, onderdeel van beleidsdomein onderwijs van de Vlaamse overheid.

Website: www.agion.be

Agodi

Kennis- en informatiecentrum voor scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders.

Agentschap voor Onderwijsdiensten, onderdeel van beleidsdomein onderwijs van de Vlaamse overheid.

Website: www.agodi.be

AG Vespa

Beheert, bouwt en verkoopt vastgoed van Stad Antwerpen, bouwheer van de onderwijskoepel AgsO Antwerpen

Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen, dochteronderneming van Stad Antwerpen.

Website: www.agvespa.be

Bouwstenen voor Sociaal

Nederlands kennisnetwerk voor beheer van maatschappelijk vastgoed, voor en door bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed. Bouwstenen wordt gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aedes, PO-Raad en Sociaal Werk Nederland.

Website: www.bouwstenenvoorsociaal.nl

Erasmus KA2: futureproof krachtige leeromgevingen

Onze lokale capaciteitsuitdaging en de complexiteit van bouwen in een historische stad leidt ons ver! Antwerpen werkt aan een aanvraag voor Erasmus KA2 "futureproof krachtige leeromgevingen": een strategisch internationaal project samen met stad Barcelona, stad Bologna, Nederlands-Deens ontwerpster Rosan Bosch, een Pools managementbureau en de Vlaamse onderwijskoepels GO! en het katholiek onderwijs.

Deze samenwerking leidt tot twee elkaar ondersteunende producten:

  1. Een generiek bestek voor future proof scholen met krachtige leeromgevingen.
  2. Een plan van aanpak voor pedagogen, leerkrachten en directies om in deze omgevingen innoverend les te geven.

Meer weten? Mail ons.

OECD LEEP

Dit internationaal kennisnetwerk levert instrumenten en analyse rond de juiste investeringen in leeromgevingen voor beter onderwijs, meer gezondheid en sociale rechtvaardigheid en meer welzijn.

De Organisation for Economic Co-operation and Development | Learning Environments Evaluation Programme is ontstaan uit de organisatie die het Marshall plan uitvoerde voor wederopbouw na de tweede wereldoorlog en bestaat vandaag uit 35 landen verspreid over alle werelddelen.

Website: www.oecd.org/edu/innovation-education/centreforeffectivelearningenvironmentscele/

Slim Gedeeld

Een wegwijzer met goede voorbeelden, tips en goed hanteerbare modeldocumenten voor meer en beter delen van schoolruimte.

Een project van de Verenigde Verenigingen i.s.m. Vlaanderen Onderwijs

Website: www.slimgedeeld.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in