Investeer mee in brandveiligheid op school

Scholen investeren massaal in brandveiligheid. 98 scholen ontvangen een veiligheidstoelage van stad Antwerpen. Een jury van experts onderzocht alle aanvragen en keurde ze goed. Scholen krijgen ook adviezen uit om hen verder op weg te helpen.

98 scholen ontvangen een investeringstoelage

Stad Antwerpen geeft financiële ondersteuning aan scholen om hun gebouwen van brandveilige laad- en opslagruimtes voor batterijen te voorzien. In totaal werden 111 aanvragen ingediend, 13 aanvragen werden niet weerhouden omdat deze niet voldeden aan de voorwaarden van de oproep. Uiteindelijk werden 98 aanvragen voor ondersteuning in 2022 goedgekeurd.

Hoe kan je school ook werken aan brandveiligheid?

Volg deze preventietips van de experten voor het veilig opladen van batterijen: 

 • Laad batterijen enkel op in een lokaal onder visueel toezicht en/of branddetectie, nooit in evacuatiewegen, trappenhuizen, gangen,... .
   
 • Gebruik alleen de originele goedgekeurde opladers zonder verlengdraad.
   
 • Zorg bij het opladen voor een onbrandbare (en stabiele) ondergrond.
   
 • Haal batterijen onmiddellijk uit het stopcontact nadat ze opgeladen zijn of voorzie de stopcontacten van een timer zodat de stroom na een bepaalde (ingestelde) tijd automatisch uitvalt.
   
 • Is de batterij of oplader beschadigd is, lekt, staat bol, geeft een sterke geur af of geraakt oververhit, gebruik deze dan niet meer.
   
 • Bewaar of laad batterijen niet op in het direct zonlicht.
   
 • Bij een calamiteit met een Li-ion batterij, contacteer NC112:
 • Probeer het opladen (stroomtoevoer) te stoppen;

Let op: het enkel ontkoppelen van de oplader stopt de calamiteit niet

 • Let op voor zeer giftige gassen en de kans tot explosie van de batterij -> breng jezelf en de anderen meteen in veiligheid;
 • Blus niet met water (lithium in combinatie met water produceert een zeer explosief gas), indien mogelijk (blijf hierbij uit de rook) doe je een bluspoging (vlammen weghalen) met een beschikbaar blustoestel;
 • Indien mogelijk de batterij naar buiten verplaatsen of bij kleine batterijen de batterij volledig onderdompelen in een bakje water of zand.

 

Meer informatie en interessante links

 

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in