Buitengewoon secundair onderwijs

Uw school is vruchtbare grond voor de groei en bloei van uw leerlingen. Organiseer een Dag van de Ouder op uw school en pluk de vruchten van uw samenwerking. Want groeien doen we samen. 
Sam
Het onderwerp ‘uit de kast komen’ is vaak nog een taboe bij jongeren, waarrond vele stereotiepen leven.
Op dinsdag 24 januari organiseren de Antwerpse OKAN-coördinatoren i.s.m. het LOP (Lokaal Overlegplatform Antwerpen) en Onderwijsbeleid Antwerpen een lezing over migratie, trauma en jonge anderstalige nieuwkomers.
In het najaar van 2016 organiseert het Netwerk rond Inclusie 2 lerende netwerken voor leerkrachten basis en secundair uit het regulier onderwijs én 3 lezingen met de focus op omgaan met gedragsmoeilijkheden in de klas. De 3 lezingen staan open voor alle geïnteresseerden.
Ook al is deelnemen volgens het gezegde belangrijker, winnen is toch zeker zo plezant. En winnen, dat is precies wat scholen doen die deelnemen aan de Dag van de Ouder. Niet zomaar een klein beetje, nee, ze realiseren winst op alle vlakken!
Op 19 april organiseert onderwijsbeleid een studiedag rond het thema radicalisering voor iedereen die vanuit onderwijs, zorg, cultuur, sport en jeugdwerk met jongeren werkt.
De maximale ontwikkeling van haar zoon met een ernstige motorische beperking – voor minder gaat Sandra, de mama van Jens niet.
Het ZOEF-project van stad Antwerpen kinderen uit het buitengewoon onderwijs proeven van sport. Tegelijkertijd wil het samen met de school kinderen de weg wijzen naar sportclubs in de buurt.
  
Hoe voelt het om de stempel ‘buitengewoon’ te moeten dragen? De jongeren uit de sociale organisatie ‘Betonne Jeugd’ spreken over de vooroordelen over buitengewoon onderwijs en de gevolgen voor hun leerparcours.
In Deurne slaan de muziekacademie en De Leerexpert, een school uit het buitengewoon onderwijs de handen in elkaar. Samen willen ze de leer- en leefomgeving van hun leerlingen verbreden.

Pagina's