In de kijker

Dag van de Ouder 2017

Uw school is vruchtbare grond voor de groei en bloei van uw leerlingen. Organiseer een Dag van de Ouder op uw school en pluk de vruchten van uw samenwerking. Want groeien doen we samen. 

Naar een verbindend en herstellend schoolklimaat

U vindt op deze pagina praktische informatie over de bijeenkomsten voor schooljaar 2017-2018 en links naar het materiaal van afgelopen periode.

Nieuws

wo, 16/04/2014 - 18:07
Het algemeen onderwijsbeleid daagt scholen uit acties te ondernemen om leerprocessen van leerlingen te versnellen en te verrijken. In het verleden kon u hiervoor beroep doen op Baobab-schoolprojecten, waar wij ondersteuning boden bij uw project. Dit kan nog steeds maar onder een andere naam: STAM-schoolprojecten. Baobab-schoolprojecten heten nu STAM-schoolprojecten.
di, 15/04/2014 - 18:11
Woensdag 12 maart 2014 vond voor de derde keer het netwerkevent ‘Blijf bij de les’ plaats in HETPALEIS. Dit is een netwerkevenement voor afstuderende leerkrachten basis- en secundair onderwijs uit alle onderwijsinstellingen van Antwerpen en omstreken. De stad Antwerpen,VDAB en AgODi willen toekomstige leerkrachten laten kennismaken met schoolbesturen en hen overtuigen om aan de slag te gaan in een school in Antwerpen.
ma, 17/03/2014 - 18:04
De AP-Hogeschool werkte een flextraject uit voor de bacheloropleidingen Kleuter- en Lager Onderwijs. Hierin combineert de student hoorcolleges en praktijkopdrachten met zelfstudie.
ma, 17/03/2014 - 13:56
Het regionaal platform lerarenopleiding Limburg en het expertisenetwerk voor lerarenopleidingen Antwerpen hebben een korte schaduwstage uitgewerkt waarbij lerarenopleiders intensief kennis maken met scholen die sterk staan op het vlak van diversiteit. De kennismaking verloopt door observaties, gesprekken met team en directie en reflectie. Een aantal interessante scholen uit Antwerpen en Genk stellen hun deuren open voor lerarenopleiders uit het Limburgse expertisenetwerk NOVELLE en uit het Antwerpse expertisenetwerk ELAnt. Met dit initiatief krijgen lerarenopleiders en hun aspirant-leerkrachten meer handvaten om met diversiteit om te gaan.
ma, 13/01/2014 - 07:46
Op regelmatige basis oefenen schoolteams hun crisismanagementcapaciteiten aan de hand van een tafeloefening in de crisisruimte van de Stad Antwerpen.
wo, 04/12/2013 - 16:22
Op een regenachtige dinsdag in november ontvingen Talentenwerf, Talentenfabriek en Talentenstroom meer dan 80 leerkrachten en andere onderwijsprofessionals in den Bell, voor een leerrijke vormingsdag rond arbeidsattitudes. Arbeidsattitudes: wat zijn dat? Hoe werk je eraan met je leerlingen? Welke methodes en tips zijn er voorhanden? Na ontvangst met koffie en thee, volgden de deelnemers een korte introductie rond de problematiek van de dag in het auditorium. Vervolgens vonden zij hun weg naar de eerste workshops van de dag.
di, 03/12/2013 - 16:05
De ouder en de school zijn partners in het leren van een kind; elk met een eigen expertise en rol. Een krachtige samenwerking tot stand brengen met de ouders is een uitdaging voor elk schoolteam.
za, 02/11/2013 - 16:05
PREVENT is een netwerk van tien Europese steden. Antwerpen en 9 andere steden hebben besloten hun krachten te bundelen om de strijd aan te binden tegen voortijdig schoolverlaten: een urgent en ernstig probleem in Europa.
vr, 27/09/2013 - 14:56
Het algemeen onderwijsbeleid heeft een internationale samenwerking met Skellefteå (Zweden), in de vorm van een Comenius Regio Project. Het project heeft als titel: “Modelling school success for children with a foreign background.” Het project loopt ondertussen al 1 jaar. In mei 2014 loopt het af. Bij een dergelijk project wordt er samengewerkt met verschillende partners in beide regio’s rond een zelfde centrale doelstelling. Succesfactoren, specifieke kenmerken van de verschillende contexten, enz. worden opgespeurd. In elke regio hopen we zo veel mogelijk resultaat te halen uit deze samenwerking door o.a. lokale initiatieven te ondersteunen.
vr, 27/09/2013 - 09:55
Onderzoek maakt duidelijk dat ouderbetrokkenheid grote effecten heeft op leerprestaties van leerlingen. Er bestaat een directe relatie tussen leerprestaties en de invloed van ouders. Desforges & Abouchaar (2003) maken duidelijk hoe groot de invloed van de school en ouders is op verschillende leeftijden. Volgens dit onderzoek wordt het schoolsucces van een zevenjarig kind voor 29 procent bepaald door zijn ouders en voor 5 procent door de school. 

Pagina's