Word deel van het Verbindend Netwerk 2017-2018

Onderwijsbeleid wil met alle Antwerpse scholen komen tot minder definitieve uitsluitingen en tot een betere opvolging van leerlingen die definitief worden uitgesloten. Het Verbindend Netwerk organiseert in dat kader in schooljaar 2017-2018 opnieuw vier bijeenkomsten.

Het Verbindend Netwerk

In 2016 werd binnen het Lokaal overlegplatform (LOP) Antwerpen voor secundair onderwijs een actieplan opgesteld en afgetoetst rond het voorkomen van en omgaan met definitieve uitsluitingen. Het Verbindend Netwerk is met dit actieplan aan de slag gegaan.

In het Verbindend Netwerk werkten de participerende scholen rond een aantal door de groep aangedragen thematieken en inspireerden ze elkaar met goede praktijken.

Leer, inspireer en laat inspireren

We nodigen in de bijeenkomsten een aantal boeiende sprekers uit en organiseren workshops op vraag van de groep rond zaken zoals; Hoe kan ik verbindend werken met zowel leerlingen als leerkrachten? Hoe kan ik omgaan met verschillende visies rond tucht op mijn school?

Wil u graag participeren aan het Verbindend Netwerk of wil u nagaan of dit een meerwaarde zou kunnen betekenen voor uw school?

Aarzel dan niet om ons te contacteren via leerloopbaanadviseurs@stad.antwerpen.be of op 03/338 32 66.

Meer info vindt u op www.onderwijsantwerpen.be/nl/schoolklimaat.