Ouderbetrokkenheid

Kleine kinderen worden groot. Ze groeien, samen met hun juffen en meesters, leraren en leraressen, mama's en papa's. Betrokken ouders maakt voor vruchtbare schoolgrond. Iedereen groeit met betrokken ouders. Want groeien doen we samen. Pluk de vruchten van uw inzet en organiseer een Dag van de Ouder!
Uw school is vruchtbare grond voor de groei en bloei van uw leerlingen. Organiseer een Dag van de Ouder op uw school en pluk de vruchten van uw samenwerking. Want groeien doen we samen. 
Wilt u anderstalige ouders van kinderen op uw school de kans geven Nederlands te leren? Wilt u hen nauwer betrekken? Dan is Kaap het project voor uw school.
Ook al is deelnemen belangrijker, winnen is toch zeker zo plezant. En winnen, dat is precies wat scholen doen die deelnemen aan de Dag van de Ouder. Niet zomaar een klein beetje, nee, ze realiseren winst op alle vlakken!
IMS is een grote school op de Turnhoutsebaan met 620 leerlingen en 135 personeelsleden. De 99% allochtone leerlingen en 90% SES-leerlingen kleuren deze school. De leerlingen kunnen er terecht in ASO, TSO en BSO-richtingen. Dit jaar waren er meer dan 75 OKAN-leerlingen. Het IMS zette het afgelopen jaar grote stappen om ouders nog sterker te betrekken en te ondersteunen.
Het Xaverius college is een grote ASO-school in Borgerhout. De school focust op het opvoeden van jongeren tot bekwame, bewuste en bewogen mensen. In samenspraak met ouders wil de school jonge mensen helpen in hun groei naar volwassenheid.
In de infogids 'Voor het eerst naar school' van Atlas - Inburgering staat informatie over een school zoeken voor anderstalige, minderjarige nieuwkomers en hun ouders. Ouders krijgen er ook een antwoord op de meest gestelde vragen. Wanneer is het vakantie? Moet mijn kind naar de dokter op school? Wat is het CLB? Hoe kan ik volgen wat er op school gebeurt?
Ook al is deelnemen volgens het gezegde belangrijker, winnen is toch zeker zo plezant. En winnen, dat is precies wat scholen doen die deelnemen aan de Dag van de Ouder. Niet zomaar een klein beetje, nee, ze realiseren winst op alle vlakken!
Op donderdag 20 oktober 2016 organiseert stad Antwerpen in samenwerking met Prevent een nieuwe Dag van de Ouder. Dit jaar breiden we de actie uit naar secundair onderwijs. We hebben een gesprek met Kim Van der Auwera, GOK-coördinator van Atheneum Hoboken over hun actie in 2015.
180 Antwerpse basis- en secundaire scholen maakten van de gelegenheid gebruik om de ouders van hun leerlingen in de bloemetjes gezet. De scholen lieten zo zien dat ze het waarderen dat ouders zich inspannen om het beste uit hun kind te halen, om het mee te begeleiden en te motiveren. Ouders die betrokken zijn, vergroten immers de slaagkansen van hun kinderen.

Pagina's