Sterk schoolbeleid

Sterk schoolbeleid is een belangrijke hefboom om het leerproces, het welbevinden en de motivatie van alle leerlingen te stimuleren.

Sterke scholen voor sterke leerlingen

In een sterke school...

 • voelt iedereen zich thuis en heerst er een samenhorigheidsgevoel
 • kent elk teamlid zijn taken en verantwoordelijkheden en neemt die ook op
 • staan de neuzen in dezelfde richting, weet men welke visie en doelen men nastreeft, en worden deze ook vertaald tot op de klasvloer
 • heerst er een open sfeer naar het delen van expertise en informatie, en gebeurt dit ook in de praktijk
 • houdt men rekening met de noden en vragen van alle betrokken partners en met de veranderende samenleving in en rondom de school
 • reflecteert men over de eigen werking en functioneren, en zet men deze bevindingen systematisch in om de onderwijskwaliteit te verbeteren
 • communiceert men eerlijk, helder, bekrachtigend en desnoods confronterend
 • ... 

In een sterke school staat groei en ontwikkeling van iedereen centraal.
En daar plukken leerlingen dagelijks de vruchten van!

Samen met scholen vertrekken we dan ook in al onze interventies en samenwerkingen vanuit onderstaand kader:

Werkkader schoolontwikkeling
Klik op de afbeelding voor een grotere afbeelding

 

Schoolbeleid versterken

Je kan onderwijsbeleid inschakelen wanneer je school:

 • één van bovenstaande thema's wil aanpakken, en/of
 • ondersteuning wenst rond een specifiek thema (ouderbetrokkenheid, spijbelen & tucht, gezondheid en bewegen, leerloopbanen & zittenblijven, brede school, cultuur, crisisondersteuning,...).

Wij gaan graag in gesprek om te kijken of we:

 • een concreet aanbod voor je in petto hebben (projectmanagement voor een geïntegreerd schoolbeleid, ondersteuning van directie of coördinatoren door coachingsgesprekken, visietrajecten met je team, beleidsevaluatie van bestaande initiatieven op je school,...),  
 • een traject op maat kunnen ontwikkelen rond een specifiek thema, samen met één van onze partners (De Schoolbrug, School aan de beurt, leerloopbaanadviseurs, de stedelijke sportdienst, Samen tot aan de meet en de STAM-schoolprojecten,..), of
 • kunnen doorverwijzen naar partners met de juiste expertise (zoals de pedagogisch begeleiding voor o.a. pedagogisch-didactische ontwikkeling, clb's voor vragen met betrekking tot verhoogde zorg, Arktos, Elegast,...).

Stuur ons een mail via de link op deze pagina met een korte omschrijving van je vraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om een vraagverhelderingsgesprek in te plannen en je verder te helpen.