Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid slaat op de verbondenheid van ouders met ( de school van ) hun kinderen en de ruime interesse van ouders voor het schoolgebeuren. Betrokkenheid is vooral een houding. Ouderbetrokkenheid is daarom niet hetzelfde als ‘de school bereikt de ouders'.

De samenwerking tussen ouder en school veronderstelt enerzijds dat de ouders actief betrokken zijn op de ontwikkeling van hun kind en het klas - en schoolgebeuren. Anderzijds moet de school actief betrokken zijn op de kinderen en hun ouders. Ouderbetrokkenheid wijst dus op een wederzijdse relatie tussen ouders en school. 

Visie op ouderbetrokkenheid

Bekijk de visie op ouderbetrokkenheid van de werkgroep Prevent.

Onderzoek

Onderzoek toont het belang aan van betrokkenheid van ouders op de school en het leerproces van een kind. Hieronder vindt u enkele resultaten:
Het belang van ouderbetrokkenheid thuis (Eddie Denessen Radboud universiteit)Factsheet ouderbetrokkenheid (SARDES)

Aan de slag
 

Ontdek hier hoe u aan de slag kan met ouders op school


URBACT - PREVENT

Prevent is een URBACT II – project waaraan 9 Europese steden deelnemen. Elke stad werkt een lokaal actieplan uit om met lokale partners een netwerk uit te bouwen dat meer ouderbetrokkenheid realiseert om zo vroegtijdig schoolverlaten te verminderen.  In de Antwerpse Prevent-stuurgroep werken we daarvoor samen met scholen, het middenveld, het stadsbestuur, het departement onderwijs, ...

Urbact is een Europees uitwisselings- en leerprogramma dat duurzame stedelijke ontwikkeling bevordert. Het helpt steden om duurzame oplossingen te zoeken voor stedelijke problemen en uitdagingen van milieu-, sociale of economische aard. 

Hieronder vindt u de het lokaal actieplan van de stad Antwerpen. (Engelstalige versie met Nederlandse vertaling)

Local Action Plan English version Cover Local Action Plan Back Local Action Plan

 

Wetgeving