Inclusie

Onze huidige maatschappij wordt inclusiever. Hiermee volgen we een internationale trend. Volgens de Verenigde Naties heeft 10 procent van de wereldbevolking een handicap. Het betreft dus een aanzienlijk aantal mensen die meer moeite hebben om op een menswaardige en gelijkwaardige manier deel uit te maken van de samenleving.

Inclusie in onderwijs

Een meer inclusieve maatschappij stelt ook verwachtingen tegenover het onderwijs. Heel wat leerlingen in Vlaanderen volgen momenteel les in diverse vormen van buitengewoon onderwijs, vaak in aparte settings. De strategie om op deze manier om te gaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is tamelijk exclusief. Andere landen gebruiken eigen types en organisatievormen en grijpen meestal minder snel naar een systeem van speciaal onderwijs. Het heeft veel te maken met de visie op inclusie. Niet voor iedereen heeft dit dezelfde inhoud.

Inclusie in Antwerpen

Samen met partners gaat Onderwijsbeleid op zoek naar effectieve en efficiënte vormen van ondersteuning. Het netwerk rond inclusie bestaat uit vertegenwoordigers van scholen buitengewoon en gewoon onderwijs, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Pedagogische Begeleidingsdiensten, diverse Lerarenopleidingen (hogeschool en universiteit), Multi Functionele Centra, Ouders Voor Inclusie, Steunpunt Inclusie, Lokaal Overleg Platform, UNIA (Interfederaal Gelijkekansencentrum) en onderwijsbeleid Antwerpen. Het netwerk gaat na wat in Antwerpen nodig is, bepaalt gezamenlijke doelen en organiseert passende acties om hieraan tegemoet te komen.

Vanuit de overtuiging dat streven naar een inclusievere maatschappij voordelen voor iedereen inhoudt, menen we ook dat beter leren inspelen op specifieke onderwijsbehoeften elke leerling en begeleider ten goede komt.

Trouwens, wie heeft er geen specifieke onderwijsbehoeften?

Acties

Schooljaar 2018-2019
  • Inspiratiedag
Schooljaar 2017-2018
Schooljaar 2016-2017
Schooljaar 2015-2016
Schooljaar 2014-2015 
Algemeen

In 2016 viert Unia de 10de verjaardag van het VN-verdrag voor mensen met een handicap.
De campagne van Unia  geeft het woord aan personen met een handicap. Zij wijzen op hun recht om mee te doen, een eigen stek te hebben, te werken, eigen keuzes te maken en naar school te gaan zoals iedereen.  

Verwante documenten: 

Labels

Beleidsthema's