Gelijke onderwijskansen voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen

Voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren is onderwijs vaak de enige manier om te ontsnappen uit een vicieuze cirkel van kansarmoede of sociale ongelijkheid. Al te vaak bepaalt de sociale of economische status van de ouders of hun kind in het hoger onderwijs terecht komt of een plaats vindt op de arbeidsmarkt.

Gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren

In Antwerpen wordt één op de vijf kinderen in een kansarm gezin geboren. Bijna 6700 kinderen groeien op in een gezin dat steun krijgt van het OCMW. Bijna 40% van de leerlingen in het basisonderwijs spreekt thuis geen Nederlands en meer dan 40% van de kinderen komt uit een gezin dat recht heeft op een schooltoelage. (Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, GOK-telling 2011)

Kansarmoede is in Antwerpen geen uitzonderlijk verschijnsel. De afdeling Onderwijsbeleid houdt in alle aspecten van haar werking rekening met deze realiteit en ontwikkelt een samenhangend beleid rond kansengroepen in onderwijs.