Sport, beweging en gezondheid

Sport, beweging en gezondheid verrijken de leerloopbaan van kinderen en jongeren. Het bevordert de algehele fitheid, verhoogt het concentratievermogen en de leerprestaties en verbetert het welbevinden. Scholen en sportorganisaties kunnen bij ons terecht in hun zoektocht naar samenwerking met en informatie over elkaar.

Voor een actieve en gezonde levensstijl

Kinderen en jongeren die voldoende sporten en bewegen nemen een goede start voor een actieve en gezonde levensstijl. Lichaamsbeweging is niet alleen leuk, maar is ook belangrijk voor de ontwikkeling van motorische, sociale en cognitieve vaardigheden. Sporting A, team sport en onderwijs, wil daarom Antwerpse scholen nauwer in contact brengen met het sportlandschap. Scholen, sportverenigingen en andere sportaanbieders kunnen terecht bij sport en onderwijs voor informatie over elkaar en het bestaande sportaanbod voor kinderen en jongeren, met het oog op samenwerking.

Sport en beweging in een brede leer- en leeromgeving

Een focus van dit bestuursakkoord is het creëren van een brede leer- en leefomgeving op school. De afdeling onderwijsbeleid adviseert, inspireert, ondersteunt en begeleidt de creatie van deze omgeving. Sport is één van de gebieden waarin kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en kunnen uitblinken. Dankzij sport en beweging groeien kinderen gezonder op en pakken we toenemend overgewicht bij onze kinderen en jongeren aan. Ook in de strijd tegen schooluitval kan sport een belangrijk wapen zijn.

Zowel onderwijs- als sportprofessionals met een sport- of samenwerkingsvraag rond sport en scholen kunnen hiermee aankloppen bij Sporting A, team sport en onderwijs. Met onze projecten zetten we in op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen binnen lichamelijke opvoeding, maar ook op de vakoverschrijdende. We stimuleren samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen scholen, sportverenigingen en sportaanbieders met het oog op een kwalitatief sportaanbod.

Aanbod voor scholen

We bieden sport-, beweeg- en gezondheidsadvies en begeleiding op maat van uw school, toegespitst op uw vraag of nood. Daarnaast organiseren we activiteiten en evenementen in eigen beheer en deze vindt u steeds terug op sportpagina van de website  Klasopstap. Zo hebben we o.a. het Kleutermenu-Buitengewoonmenu in samenwerking met onderwijs en cultuur en het Interscolair Zaalvoetbaltornooi.

Voor meer info over het sportaanbod voor kinderen en jongeren surft u naar de website van Sporting A

Neem ook een kijkje bij de Uitleendienst wanneer u sportmateriaal wil huren.

Benieuwd naar sportnieuws voor scholen? Abonneer u dan op de Sportflash voor scholen.

Aanbod voor sportorganisaties

Sport en onderwijs is het aanspreekpunt voor sportieve organisaties in stad Antwerpen, die vragen hebben over mogelijke samenwerkingen om kinderen en jongeren meer sport en beweging aan te bieden tijdens en/of na de schooluren. Neem contact met ons op indien uw organisatie:

  • op zoek is naar scholen in de buurt voor een samenwerking. Ga voor een overzicht van de Antwerpse scholen naar de onderwijskiezer
  • uw (sport)educatief aanbod meer op maat van scholen wil maken; 
  • zich kandidaat wil stellen als sportpartner in de projecten Kleutermenu-Buitengewoonmenu, Let's Dance, ZOEF!, naschoolse sport, ...; 
  • haar educatief aanbod kenbaar wil maken in de nieuwsbrief onderwijsbeleid (nieuws voor leraren/directies) of de Klas op Stap nieuwsbrief (nieuws over activiteiten voor klassen); 
  • nog andere vragen of noden heeft. Wij denken graag met u mee.

Labels

Dienstverlening