Aansprakelijkheid en privacy

De afdeling onderwijsbeleid van de stad Antwerpen probeert de inhoud van www.antwerpen.be/onderwijs zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. De stad Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het is mogelijk dat via www.antwerpen.be/onderwijs wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De stad Antwerpen kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina.

Privacy

De stad Antwerpen hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van www.antwerpen.be/onderwijs . De stad is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van deze site. Maar informatie over het surfgedrag op www.antwerpen.be/onderwijs wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De website maakt gebruik van cookies voor de inschrijvingen op de onderwijsbeleid-nieuwsbrief.

Auteursrechten

De stad Antwerpen behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag met bronvermelding.

Over www.antwerpen.be/onderwijs

Op www.antwerpen.be/onderwijs vindt u zeer veel informatie over het aanbod vanuit de stad Antwerpen aan de Antwerpse scholen en het onderwijsbeleid van de stad. De coördinatie van deze webstek ligt bij de afdeling onderwijsbeleid van de stad Antwerpen. Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan mag u dit steeds laten weten via onderwijsbeleid@stad.antwerpen.be. Ook met suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of klachten kan u daar terecht.