Wedstrijdtoelage voor EcoScholen

Hebt u grote plannen om op school te werken rond milieu? Vraag dan projectbegeleiding van uw ecoadviseur. U krijgt hulp bij het opstarten van uw plannen. Bovendien maakt u kans op een toelage tot 7.500 euro. EcoScholen die willen werken op EcoMaxi niveau, komen in aanmerking.

Hulp bij opstart

Elke EcoSchool krijgt, als ze dat wenst, hulp bij het opmaken van een nulmeting en een actieplan. 
Op die manier worden uw plannen haalbaar.

Wedstrijdtoelage 

Scholen die hun nulmeting en actieplan maakten, kunnen meedingen naar een projectsubsidie van 2.500 tot 7.500 euro.

Het project moet betrekking hebben op een of meerdere thema's van EcoScholen. Het moet gaan om een doorgedreven project met een duidelijke, gedragen visie en planning. Het project moet educatief verankerd zijn en de verschillende doelgroepen (leerkrachten, leerlingen, ouders, eventueel de buurt) betrekken. 

Jaarlijks worden de drie beste projecten gesteund met een subsidie van respectievelijk 2.500, 5.000 en 7.500 euro. Maximaal 80 procent van de projectkosten kunnen gesubsidieerd worden. Dat betekent dat u dus maximaal 1.500 euro zelf moet opleggen of via andere subsidies moet dekken. De geselecteerde school krijgt 50 procent van het toegekende bedrag bij de aanvang en 50 procent bij het indienen van een eindverslag.

Hoe gaat het in zijn werk?

EcoScholen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich het hele jaar door aanmelden. Zij doorlopen dan een aantal stappen:

    Wat Wanneer
1. Inschrijving EcoSchool De school wordt EcoSchool en kiest voor minstens één thema een EcoMaxi niveau. hele jaar
2. Contact Interesse in de wedstrijd? Neem dan contact op met het EcoHuis hele jaar
3. Planningsbezoek Een ecoadviseur komt langs. Samen bekijkt u uw plannen. U krijgt advies en hulp bij het opmaken van een nulmeting en een stappenplan. hele jaar
4. Projectaanvraag Ten laatste op 1 april dient u een planningsaanvraag in. In deze planningsaanvraag staat: 

  • een korte omschrijving van het projectidee
  • verslag van een nulmeting
  • een ingevuld stappenplan
1 april
5. Bekendmaking winnende school De bekendmaking van de winnende projectvoorstellen gebeurt na goedkeuring door het college. in principe voor 30 juni
6. Uitvoering De school start met de uitvoering van haar project vanaf 1 september. De school mag ook sneller starten, maar alle kosten die eerder werden gemaakt, komen niet in aanmerking voor de subsidie. 1 september
7. Opvolging en begeleiding De school krijgt gedurende het hele project begeleiding van een ecoadviseur. Ze zitten minstens vier keer per jaar samen. hele jaar
8. Toonmoment Bij de afloop van het project organiseert  de school samen met de stad een toonmoment. Ze dient ook een eindverslag in. einde van het project

Interesse of meer info?

Alle informatie over de wedstrijd leest u in het subsidiereglement voor EcoScholen.

U kunt ook contact opnemen met uw ecoadviseur via het EcoHuis.

U vindt de in te vullen planningsaanvraag en andere documenten op de website van het Ecohuis.
Neem eerst contact om met uw ecoadviseur vooraleer u de aanvraag invult en indient.

contact

EcoHuis
Turnhoutsebaan 139
2140 Borgerhout
03 217 08 11
fax 03 217 08 88 

E-mail