Ouders op school

Sterke ouders maken sterke scholen. In Antwerpen zijn er tal van organisaties die iets te bieden hebben rond het werken met ouders rond verschillende thema's.

Wilt u in uw school ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen? Of wilt u ouders meer betrekken bij het schoolgebeuren? Zoekt u organisaties die u daarbij op weg kunnen helpen? Neem dan zeker een kijkje in dit overzicht van initiatieven waarop Antwerpse scholen een beroep kunnen doen. Dit aanbod is toegankelijk voor scholen van alle onderwijsnetten. Sommige van onderstaande organisaties bieden u hulp bij het bespreekbaar maken van opvoeding met ouders. Andere projecten gaan over het contact van ouders met de school en zijn er om scholen te ondersteunen in het betrekken van ouders bij de school.

Aanbod van organisaties in Antwerpen
Naam van het aanbod Wat is het aanbod? Organisatie  Kleuter Lager Secundair
De Kleine Scholier Maandelijkse oudergroepen rond het belang van kleuteronderwijs De Schoolbrug VZW X    
De Leertrein Wekelijkse huisbezoeken ter versterking van een onderwijsondersteunend thuisklimaat De Schoolbrug VZW   X  
Alle Ouders aan Zet Ondersteuning bij alle mogelijke activiteiten voor ouders op school De Schoolbrug VZW X X X
Kies Raak! Uirgewerkte ouderbijeenkomsten rond talenten en studiekeuze De Schoolbrug VZW   X X
Samen School Maken Ouderbijeenkomsten met thema's naargelang de behoeften van de school en vragen van ouders De Schoolbrug VZW X X  
Vrije tijd Ouderbijeenkomsten rond het belang van vrije tijd De Schoolbrug VZW   X X
Van Chaos naar Zen Contactmomenten in klasgroep met ouders rond sociale vaardigheden De schoolbrug VZW     X
Kaap Nederlandse lessen voor anderstalige ouders op school = anderstalige ouders betrekken Onderwijsbeleid,De Schoolbrug VZW, Antwerpse NT2-aanbieders en Atlas X X X
Veilig op het internet Computerklassen voor ouders Vormingplus   X X
Opvoeding bespreekbaar maken & opvoedingswinkel Ouderbijeenkomsten met interactieve gesprekken rond opvoeding Opvoedingswinkel Antwerpen X X X
Themagerichte ouderbijeenkomsten Ouderbijeenkomsten met interactieve gesprekken rond welbepaalde thema's Opvoedingswinkel Antwerpen X X X
Infoaanbod Meldpunt Onderwijs Infosessies voor ouders rond rechten en plichten met betrekking tot onderwijs Atlas, Integratie en inburgering Antwerpen X X X
Schouder aan
(sch)ouder
Ouderbijeenkomsten vertrekkende van de eigen ervaring van ouders met hun opvoeding Atlas, Integratie en inburgering Antwerpen X X  
Mijn kind en ik
Een cursus voor het opvoeden van kinderen
Interactieve groepsgesprekken rond opvoeden de werking van de school Centrum voor basiseducatie - Leen Prims X X X
Ouders en internet Leert ouders werken met schoolwebsites en apps voor ouders, plus grenzen stellen op vlak van internetgebruik voor hun kinderen. Centrum voor basiseducatie X X X
Tolken en vertalen Efficiënter communiceren met anderstalige ouders door middel van sociale tolken Stedelijke tolk- en vertaaldienst (STA) X X X
Als kleine kinderen groot worden Pakket waarmee een gesprek wordt aangeknoopt met maximum 15 ouders nav tabak, alcohol, en cannabis en/of gamen VAGGA     X