Kaap voor anderstalige ouders

Nederlandse lessen voor anderstalige ouders op de school van hun kind. Kaap is een project voor basis- en secundaire scholen waarbij er, een schooljaar lang, lessen Nederlands worden gegeven aan ouders met een kind op de school. Dit met als doelstelling ouders te betrekken bij de school van hun kind en de communicatie tussen school en ouders te verbeteren.

In het kaapproject worden, gedurende een volledig schooljaar, elke week twee lesmomenten begeleid door een NT2-lesgever van een Antwerps CVO of het Centrum voor Basiseducatie.

Het project richt zich tot anderstalige ouders met kinderen in de school. De lessen Nederlands Tweede Taal zijn geënt op het schoolleven. Behalve schoolthema’s komen ook opvoedingsthema’s aan bod. Een essentieel onderdeel van Kaap is projectwerk. In het projectwerk werken de cursisten een project uit dat uitstraling heeft op heel de school. Ze brengen in praktijk wat tijdens de lessen werd aangeleerd.

Het project kan aangevraagd worden door autonome kleuter- en lagere scholen, basisscholen en de eerste graad secundair onderwijs.
Een onderwijsopbouwwerker van De Schoolbrug volgt het project in de school mee op.

Interesse in dit project?

Kandidaatstellingen voor schooljaar 2017-2018 kunnen worden ingediend via het formulier in de onderwijsdatabank. Surf naar https://onderwijs.csjdatabank.be/. Log in met de inloggevens van uw school en klik op 'Aanvragen en formulieren' en daarna op 'Nieuwe aanvraag''. Formulieren kunnen worden ingediend tot en met 15 maart 2017.

 

Labels

Dienstverlening