Ondersteuningsnetwerk Onderwijs - Jeugdzorg

Enkele welzijnsvoorzieningen verenigden zich samen met het Centraal Meldpunt en de daaraan verbonden netwerkpartners Uitvalpreventie in het Ondersteuningsnetwerk Onderwijs - Jeugdzorg. Dit netwerk is een project van stad en provincie Antwerpen dat een omkadering voorziet tussen onderwijs en welzijn rond de begeleiding van jongeren die een moeizaam schoolverloop kennen of die uitvallen in onderwijs dan wel in de overgang naar tewerkstelling.

Het netwerk richt zich op het versterken van de samenwerking tussen de twee sectoren door:

  • Het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen welzijnsvoorzieningen en diensten die zich situeren binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. Omwille van het decreet Integrale Jeugdhulp is er binnen Antwerpen een sterk veranderd landschap van jeugdhulpverlening. Het ondersteuningsnetwerk wil hierin een faciliterende rol opnemen. 
  • Een centraal aanspreekpunt en draaischijf te organiseren tussen onderwijs en welzijn. Het ondersteuningnetwerk  biedt advies aan hulpverleners die jongeren begeleiden met een moeizaam parcours binnen onderwijs en/of welzijn. Bij vragen over een jongere gaat het centrum na of er een bestaand aanbod op maat van die vraag toegankelijk is, zowel binnen onderwijs als binnen welzijn. Wanneer het bestaande aanbod te kort schiet, brengt het netwerk alle betrokkenen samen’.   
  • Expertise en modellen te delen in de vorm van vormingen en infosessies.

Tijdens 2013 en 2014 liep een experimentele fase waarbij er werd samengewerkt rond een tiental jongeren, aangemeld vanuit onderwijs of welzijn. In september 2014 verscheen het eindrapport van deze fase (het eindrapport vindt u onderaan deze pagina).

In het netwerk zijn de partners uit Welzijn Emmaüs Jeugdzorg Antwerpen, DBC Openluchtopvoeding, Jeugdzorg Ter Elst, Jongenstehuis Don Bosco en De Twee Gezusters - afdeling De Passage en uit uitvalpreventie zijn dit Elegast, Arktos en CAW Antwerpen.

Contact

Aanmelden kan via het Centraal Meldpunt.