Crisisondersteuning voor scholen

Hoewel scholen zelden te maken krijgen met ernstige crisissituaties kan onderwijsbeleid een ondersteuningsgroep inschakelen die naargelang de ernst van het incident mee instaat voor de communicatie met de pers, de ouders, de collega’s, de buurt en andere derden, evenals voor de ondersteuning bij de organisatie van de zorg voor leerkrachten, leerlingen, slachtoffers, getuigen en andere betrokkenen. 

Schoolondersteuning

Scholen bereiden zich doorgaans goed voor op crisissituaties door middel van schoolinterne noodplannen, evacuatie- en crisisoefeningen. Toch kan het voorkomen dat een incident een grote impact heeft op de school en/of schoolomgeving waarbij externe ondersteuning gewenst kan zijn.

Op vraag van de school of inrichtende macht kan Onderwijsbeleid ondersteuning bieden bij een ernstig incident zoals bvb; zware agressie in of rond de school, een ongeluk tijdens een schoolreis, het onverwacht overlijden van een leerling of personeelslid.

Het crisisteam, in samenwerking met de rampenambtenaar van de Stad, doet beroep op medewerkers van verschillende diensten zoals welzijn, politie en justitie. De ondersteuning is subsidiair en houdt rekening met de bevoegdheden van elk van de betrokken diensten en partners. Het team geeft telefonische ondersteuning maar kan ook ter plaatse in uw school komen.

Wanneer nodig wordt een callcenter ingeschakeld om ouders en familieleden van kinderen, jongeren en personeelsleden van de getroffen school/scholen te informeren. 

De contactgegevens voor ondersteuning vindt u aan de rechterkant van deze pagina.

Labels

Dienstverlening