In de kijker

1
2
3
4

Kaap brengt gratis twee keer per week een gespecialiseerde leerkracht op school. Hij/zij heeft een erkenning om les te geven aan anderstaligen (NT2-leerkracht).

Organisaties en scholen die in 2015 tijdens de vakantie een zomerschool voor anderstalige nieuwkomers organiseren kunnen rekenen op een financiële ondersteuning van de stad. In 2014 werden 9 zomerscholen georganiseerd.

Uit de bevraging voor- en naschoolse opvang blijkt dat bijna 80% van de scholen voor en na de schooluren opvang organiseert. Dit betekent dat de Antwerpse scholen veruit de grootste opvangvoorzieners zijn. Uit een behoeftenonderzoek merken we dat er een stijging is in het gebruik van binnenschoolse opvang en dat minder kinderen informeel opgevangen worden.

Sterk schoolbeleid is een belangrijke hefboom om het leerproces van alle leerlingen optimaal te stimuleren. Een school die goed draait, kan meer kansen bieden voor het leerproces en voor de toekomst van zijn leerlingen.

Nieuws

wo, 14/01/2015 - 16:33
Ouders leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en de schoolloopbaan van hun kinderen. Kinderen met betrokken ouders hebben betere resultaten. Daarom verdienen ouders in het zonnetje te worden gezet maar bovenal om erkend en ondersteund te worden in deze belangrijke taak. In Antwerpen hebben al heel wat scholen prachtige intiatieven genomen om ouders te ondersteunen. De stad roept 15 oktober 2015 uit tot de eerste ‘Dag van de ouder’ en zet hiermee  de samenwerking tussen ouders en school in de spotlights. Wij hadden een gesprek met Pat Kussé, coördinator van het project. 
ma, 12/01/2015 - 11:25
De musea MAS en het Letterenhuis willen een vernieuwd aanbod creëren. Hiervoor doen ze graag beroep op jullie expertise om het aanbod op maat te maken van onderwijs. Deel je graag je expertise? Neem dan  deel aan de focusgroepen van het MAS en het Letterenhuis en creëer mee een educatief aanbod op maat.
do, 08/01/2015 - 15:35
De aanmeldingsperiode voor de Antwerpse kleuter- en lagere scholen ging van start op 8 januari 2015. Voor broers en zussen en kinderen van personeel loopt die tot 21 januari 2015. Voor alle andere kinderen start de aanmeldingsperiode op 11 februari 2015 en loopt die tot 6 maart 2015.
wo, 10/12/2014 - 16:47
Een nieuw jaar, een nieuw logo, een nieuwe website …
wo, 10/12/2014 - 14:00
Eind november organiseerde het Onderwijsbeleid van de stad Antwerpen in samenwerking met het Forum Uitvalpreventie hun jaarlijks congres. Dit jaar stonden de jongeren centraal. Welzijnswerkers, leerkrachten, directeurs, CLB medewerkers, andere onderwijsprofessionals, jeugdwerkers en jongeren konden hun expertise uitwisselen.
ma, 08/12/2014 - 16:19
Ouders die hun kind willen  inschrijven in een kleuterschool of een lagere school, zullen hun kind ook dit jaar eerst online aanmelden voor de scholen van hun voorkeur. 
ma, 01/12/2014 - 15:37
Wilt u anderstalige ouders van kinderen op uw school de kans geven Nederlands te leren? Wilt u hen nauwer betrekken? Dan is Kaap het project voor uw school.
ma, 01/12/2014 - 14:53
Verhoog de kansen van jonge anderstalige nieuwkomers door het organiseren van lessen taalbevordering tijdens de maanden juli en augustus.  Een initiatief als de zomerschool is ontzettend belangrijk voor een betere integratie van deze jongeren in onze maatschappij.
do, 13/11/2014 - 15:43
Uit de bevraging voor- en naschoolse opvang blijkt dat bijna 80% van de scholen voor en na de schooluren opvang organiseert. Dit betekent dat de Antwerpse scholen veruit de grootste opvangvoorzieners zijn. Uit een behoeftenonderzoek merken we dat er een stijging is in het gebruik van binnenschoolse opvang en dat minder kinderen informeel opgevangen worden.
wo, 12/11/2014 - 11:45
De subsidie voor schooluitstappen is een succes. In totaal werden 50.000 overnachtingen aangevraagd. Op deze manier kunnen 15.000 Antwerpse leerlingen op meerdaagse uitstap gaan. Scholen uit de verschillende netten maakten hiervan gebruik. Binnen alle netten hebben meer dan 60% van de scholen een aanvraag gedaan.

Pagina's