In de kijker

De keuze van een school voor een kind(eren) is een belangrijke stap. Om een beeld te krijgen van een school is het een goed idee om ze vooraf eens te bezoeken. Daarom organiseert stad Antwerpen schoolbezoeken.

Wilt u anderstalige ouders van kinderen op uw school de kans geven Nederlands te leren? Wilt u hen nauwer betrekken? Dan is Kaap het project voor uw school.

De grootstedelijke Antwerpse context brengt heel wat uitdagingen met zich mee, ook voor onze kinderen en jongeren. Via de projectsubsidie 'brede leeromgeving' wil de stad de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten, hun ervaringswereld uitbreiden en hen laten opgroeien tot competente, actieve burgers in de vrije tijd én op school.

Nieuws

vr, 12/02/2016 - 11:14
Op donderdag 20 oktober 2016  organiseert Prevent, de werkgroep voor ouderbetrokkenheid in Antwerpen een nieuwe Dag van de ouder.  Dit jaar is er een focus op secundaire scholen
do, 11/02/2016 - 11:21
Breng uw stem uit voor het project "De Fietsklas"
do, 21/01/2016 - 15:52
De Lerarenkaart is een gepersonaliseerde beroepskaart waarmee leraren recht hebben op voordelen en kortingen. Leraren die geen abonnement op ‘Klasse Magazine’ namen, kunnen hun Lerarenkaart 2016 ophalen in een verdeelpunt. Voor leraren die in de stad Antwerpen wonen, is het Letterenhuis het verdeelpunt.
do, 21/01/2016 - 15:45
Naar aanleiding van de invoering van het Materialendecreet door de stad begin 2015, zijn er fouten gebeurd bij het innen van de kosten van afvalstickers restafval voor de onderwijsinstellingen en de jeugd-, sport- of culturele verenigingen binnen de stad Antwerpen. De stad komt deze organisaties nu tegemoet door de terugbetaling van het te veel betaalde bedrag van hun afvalstickers 2015 en 2016.
di, 19/01/2016 - 10:23
Henk Weymeis presenteerde op 18 januari in Den Bell ‘Time-In’ als aanpak voor het ontwikkelen van een schoolbreed zorgbeleid.
do, 07/01/2016 - 12:16
Een goede school kan niet zonder betrokken ouders. Samen met ouders halen schoolteams het beste uit de kinderen. In oktober 2015 organiseerden 184 Antwerpse scholen een Dag van de Ouder om hun ouders te bedanken en waarderen voor de belangrijke rol die zij spelen in de schoolloopbaan van hun kind. We hebben een gesprek met Pat Kussé over deze ‘warme’ dag en staan stil bij een aantal acties van scholen.  
do, 07/01/2016 - 11:32
Het Antwerps Onderwijsbeleid wil samen met u werken aan kwaliteitsvol onderwijs voor alle Antwerpse jongeren. Daarom is uw mening van groot belang in het verder verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Met uw inbreng kunnen we de noden en prioriteiten van het Antwerpse onderwijsveld beter begrijpen, veranderingen evalueren en onze diensten en producten verbeteren.
wo, 06/01/2016 - 10:46
In de inspiratiebrochure worden drie verschillende manieren geschetst om onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs vorm te geven, elk met voordelen en uitdagingen.
wo, 06/01/2016 - 09:41
Werken vanuit een inspirerend kader terwijl u tegemoetkomt aan de verschillende onderwijsbehoeften van individuele leerlingen in een klasgroep. Hoe doet u dat? Wat hebt u daarvoor (niet) nodig? Verken het samen met anderen in het lerend netwerk UDL.
ma, 04/01/2016 - 16:53
De keuze van een school voor een kind(eren) is een belangrijke stap. Om een beeld te krijgen van een school is het een goed idee om ze vooraf eens te bezoeken. Daarom organiseert stad Antwerpen schoolbezoeken.

Pagina's