In de kijker

1
2
3
Campagnebeeld Exclusief Inclusief
17 mrt 2015 - 08:30 tot 16:00

Wat mag u verwachten?

  • 08.30 - 09.15 uur: onthaal 
  • 09.15 - 09.30 uur: verwelkoming
  • 09.30 - 10.45 uur: plenaire sessies 
  • 10.45 - 11.15 uur: pauze
  • 11.15 - 12.15 uur: sessies - reeks 1
  • 12.15 - 13.00 uur: broodjeslunch

Kaap brengt gratis twee keer per week een gespecialiseerde leerkracht op school. Hij/zij heeft een erkenning om les te geven aan anderstaligen (NT2-leerkracht).

Uit de bevraging voor- en naschoolse opvang blijkt dat bijna 80% van de scholen voor en na de schooluren opvang organiseert. Dit betekent dat de Antwerpse scholen veruit de grootste opvangvoorzieners zijn. Uit een behoeftenonderzoek merken we dat er een stijging is in het gebruik van binnenschoolse opvang en dat minder kinderen informeel opgevangen worden.

Nieuws

vr, 06/02/2015 - 14:17
De aanmeldingsperiode voor ouders die hun kinderen willen inschrijven in een Antwerpse kleuter- of lagere school van het gewoon basisonderwijs loopt van 11 februari tot en met 6 maart. 
vr, 06/02/2015 - 14:04
De leerloopbaanadviseurs zijn vorig jaar gestart. We belichten graag hun werking en geven een stand van zaken.
do, 05/02/2015 - 14:24
Inspireer Antwerpse scholen met uw acties rond ouderbetrokkenheid.
di, 03/02/2015 - 17:32
Het is bij iedereen geweten. Er is dringend nood aan uitbreiding en vernieuwing van onze scholen! De stad Antwerpen heeft voor de periode 2014-2015 een budget kunnen vrijmaken van € 2.000.000 en stelt dit ter beschikking van de schoolbesturen. De stad Antwerpen gebruikt dit budget om leningen, ten bedrage van maximaal € 50.000 te verstrekken aan scholen in het kader van nood- of spoedcapaciteit.
vr, 30/01/2015 - 15:26
Storm Troep, een amateurtheatergezelschap voor kinderen, werkt momenteel aan een nieuwe kindervoorstelling over het thema vluchtelingen in opdracht van Fameus. Tijdens het Liefhebber kunstenfestival (24 april 2015 - 3 mei 2015) organiseert Storm Troep graag enkele try-outs  in scholen. Na de try-outs trekt de voorstelling rond in de maanden september, oktober en november 2015. Wilt u graag deelnemen aan de try-out? Neem dan zeker contact op met Fameus.
vr, 30/01/2015 - 13:13
De Jeugdboekenweek is weer in aantocht en het wordt dolle pret dit jaar. Met het thema HUMOR gaan we ongetwijfeld hilarische weken tegemoet van 14 tot 29 maart. 
vr, 30/01/2015 - 09:54
Bezorg uw leerlingen een onvergetelijke klasuitstap. Vind uw activiteit op www.klasopstap.be
do, 15/01/2015 - 12:15
Heb je op zolder, in de kelder of in de garage een instrument liggen dat je nieuw leven wil inblazen? Breng het op 28 of 29 maart 2015 naar De Roma en maak er kennis met Music Fund.
wo, 14/01/2015 - 16:33
Ouders leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en de schoolloopbaan van hun kinderen. Kinderen met betrokken ouders hebben betere resultaten. Daarom verdienen ouders in het zonnetje te worden gezet maar bovenal om erkend en ondersteund te worden in deze belangrijke taak. In Antwerpen hebben al heel wat scholen prachtige intiatieven genomen om ouders te ondersteunen. De stad roept 15 oktober 2015 uit tot de eerste ‘Dag van de ouder’ en zet hiermee  de samenwerking tussen ouders en school in de spotlights. Wij hadden een gesprek met Pat Kussé, coördinator van het project. 
ma, 12/01/2015 - 11:25
De musea MAS en het Letterenhuis willen een vernieuwd aanbod creëren. Hiervoor doen ze graag beroep op jullie expertise om het aanbod op maat te maken van onderwijs. Deel je graag je expertise? Neem dan  deel aan de focusgroepen van het MAS en het Letterenhuis en creëer mee een educatief aanbod op maat.

Pagina's