In de kijker

Met de inspiratiedag wil de stad Antwerpen leerlingen, ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, … inspireren tot verdere inclusieve acties in samenwerking met professionelen uit het culturele veld, sportverenigingen en organisaties rond jeugd- & welzijnswerk.

Nieuws

do, 19/03/2015 - 17:28
De stad Antwerpen reorganiseert het aanbod buitenschoolse kinderopvang met als doel een kwaliteitsvol aanbod voor alle ouders met een opvangbehoefte voor hun kinderen. In plaats van zelf buitenschoolse opvang aan te bieden aan een beperkt aantal kinderen, zal de stad de financiële ondersteuning voor buitenschoolse kinderopvanginitiatieven van scholen en vrijetijdspartners sterk verhogen. De uitgangspunten van de reorganisatie zijn kwalitatieve en betaalbare opvang, behoud van plaatsen en werkzekerheid van het personeel.
wo, 18/03/2015 - 13:56
De stad Antwerpen organiseerde de inspiratiedag 'Exclusief Inclusief' om in te spelen op bekommernissen en uitdagingen die met de invoering van het M-decreet gepaard gaan en om onderwijs met andere sectoren te verbinden zodat ze zich samen kunnen inzetten bij het streven naar een inclusievere maatschappij.
ma, 16/03/2015 - 13:23
We stellen een daling vast in het aantal leerlingen dat het Antwerps onderwijs verlaat zonder enige vorm van kwalificatie. Ook het percentage zittenblijvers in Antwerpen daalt. Hier mogen we trots op zijn! Uit cijfers van het Ministerie voor Onderwijs & Vorming blijkt dat het percentage zittenblijvers in het basisonderwijs op drie schooljaren tijd van 6,5% in het schooljaar 2010-2011 naar 4,4% daalde in het schooljaar 2013-2014. Dit is spectaculair! Ook in Vlaanderen merken we een lichte daling, maar deze is minder uitgesproken dan in Antwerpen. In het secundair onderwijs daalt het percentage zittenblijven jaarlijks. Terwijl we over alle Antwerpse scholen in het schooljaar 2010-2011 nog 10% zittenblijvers telden, waren dat er vorig schooljaar nog maar 8,7%.
vr, 13/03/2015 - 10:18
Plant u een fietstocht of uitstap met de klas? Of wil u werken aan verkeerseducatie? Niet alle leerlingen kunnen een eigen fiets meebrengen naar school. Voortaan is daar een oplossing voor.
wo, 11/03/2015 - 11:04
Bent u nog opzoek naar een leuke activiteit voor op uw schoolfeest of opendeurdag. Scouts en Gidsen Vlaanderen brengt uw school in contact met een leidingsploeg in uw buurt. Hopelijk groeit daar een mooie samenwerking uit! 
vr, 06/03/2015 - 10:13
Leerlingen uit de tweede graad lager onderwijs oefenen tijdens de Fietsklas op fietsbehendigheid in een veilige en groene omgeving. Zo bereiden ze zich voor op fietsen in het verkeer, dat meestal in de derde graad aan bod komt. De lessen kunnen deel uitmaken van een groter traject rond verkeerseducatie op school. Ook voor vergelijkbare groepen uit het buitengewoon onderwijs is er een aanbod op maat.
vr, 06/03/2015 - 10:12
Er is niets zo leuk als samen genieten van een goed verhaal. Leesontmoetingen geven goesting, dagen uit en laten kinderen en jongeren literatuur en poëzie op een andere manier ervaren. Dit gebeurt in een kleine groep en aan de hand van een eenvoudige, interactieve en dynamische voorleesmethodiek. Onderwijsbeleid Antwerpen wil leerkrachten de kans geven om de methodiek aan te leren tijdens een driedaagse opleiding om er nadien mee aan de slag te gaan in hun school. 
vr, 06/02/2015 - 14:17
De aanmeldingsperiode voor ouders die hun kinderen willen inschrijven in een Antwerpse kleuter- of lagere school van het gewoon basisonderwijs loopt van 11 februari tot en met 6 maart. 
vr, 06/02/2015 - 14:04
De leerloopbaanadviseurs zijn vorig jaar gestart. We belichten graag hun werking en geven een stand van zaken.
do, 05/02/2015 - 14:24
Inspireer Antwerpse scholen met uw acties rond ouderbetrokkenheid.

Pagina's