In de kijker

Op donderdag 12 mei 2016 organiseert het Netwerk rond Inclusie een studiedag voor leerkrachten, schoolteams en geïnteresseerden in het kader van Inclusie. U krijgt de kans om een lezing van een autoriteit op vlak van specifieke onderwijsbehoeften bij te wonen en stil te staan bij elementen van uw eigen praktijk.

Vanaf september 2016 start de stad met ondersteuning van de binnenschoolse opvang in Antwerpen. Deze ondersteuning kadert in de uitbouw van de regiefunctie en zal onder andere bestaan uit financiële ondersteuning, een gratis vormingsaanbod voor begeleiders van de binnenschoolse opvang en het gezamenlijk aanpakken van een aantal gemeenschappelijke uitdagingen.

Nieuws

vr, 15/04/2016 - 14:19
VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) ontwikkelde een leerlijn voor veilig wandelen en fietsen in het verkeer. Zowel voor stappers als voor trappers is er en eindtoets. 
do, 14/04/2016 - 12:02
Asielzoekers of vluchtelingen die in België verblijven, kunnen last hebben van hun psychisch of emotioneel welzijn door traumatisering en/of gedwongen migratie. Deze mensen zijn gevlucht uit hun land van herkomst, en hebben daar vaak ernstige oorlogs- of andere traumatische ervaringen meegemaakt. Om deze extra hulpvragen te kunnen opnemen, heeft minister Vandeurzen beslist om 9 CGG en Solentra tijdelijk te versterken.
do, 14/04/2016 - 11:19
In de infogids 'Voor het eerst naar school' van Atlas - Inburgering staat informatie over een school zoeken voor anderstalige, minderjarige nieuwkomers en hun ouders. Ouders krijgen er ook een antwoord op de meest gestelde vragen. Wanneer is het vakantie? Moet mijn kind naar de dokter op school? Wat is het CLB? Hoe kan ik volgen wat er op school gebeurt?
vr, 08/04/2016 - 11:19
Zoekt u opvang tijdens de zomervakantie voor uw (schoolgaand) kind? Als school krijgt u ongetwijfeld vragen van ouders over vakantieopvang voor hun kind(eren). Heel wat partners bieden vakantiepret tijdens de zomermaanden.
do, 31/03/2016 - 16:37
Alle ouders die een kind wilden aanmelden dat voor het eerst naar de kleuter- of lagere school gaat of dat van school wil veranderen, konden dat doen tijdens de aanmeldperiode die liep van 5 tot en met 26 februari tot 17 uur. Kinderen aanmelden voor een school waar al een broer of zus is ingeschreven of waar een van de ouders werkt, kon gebeuren van 5 tot en met 19 januari. De aanmeldingen zijn zonder problemen verlopen. De resultaten van de twee aanmeldperiodes zijn intussen gekend. 
do, 24/03/2016 - 15:08
Uw school doet heel wat inspanningen om kinderen zoveel mogelijk leerkansen te geven. Het is niet altijd eenvoudig om dit duidelijk te maken aan de ouders van uw leerlingen. Daarom geeft Onderwijsbeleid Antwerpse scholen graag een duwtje in de rug. De presentatie en het draaiboek dat we ontwikkelden kan u gebruiken om uw verhaal te ondersteunen. 
di, 15/03/2016 - 14:34
Kinderen kunnen van alles doen thuis, in de sport- of jeugdclub, een culturele of andere activiteit. In onze stad zijn er honderden mogelijkheden. Toch vinden niet alle ouders en kinderen de weg naar een vrijetijdsbesteding. Jessi Taverniers, coördinator van de vrijetijdsbemiddelaars vertelt ons hoe zij met haar team volwassenen en kinderen ondersteunt in hun zoektocht.
ma, 07/03/2016 - 15:16
Omdat het niet altijd eenvoudig is om gerichte hulpverlening en ondersteuningsdiensten terug te vinden, werd een overzicht van de Antwerpse onderwijs-ondersteunende diensten en aanbod gebundeld.
do, 03/03/2016 - 16:04
Hoe gaat u als leerkracht om met grote niveauverschillen tussen leerlingen tijdens het schoolzwemmen? Lees het in dit interview met Basisschool De Mozaïek.
wo, 24/02/2016 - 10:57
Wil u meer informatie, of zit u met vragen over de toepassingen van het reglement? In maart worden infosessies in alle districten georganiseerd. De infosessies zijn specifiek bedoeld voor schooldirecteurs, leerkrachten of verantwoordelijken van de binnenschoolse opvang. Schrijf u snel in, want het aantal plaatsen is beperkt.

Pagina's