In de kijker

In het najaar van 2016 organiseert het Netwerk rond Inclusie 2 lerende netwerken voor leerkrachten basis en secundair uit het regulier onderwijs én 3 lezingen met de focus op omgaan met gedragsmoeilijkheden in de klas. De 3 lezingen staan open voor alle geïnteresseerden.

Op vrijdag 17 juni 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen om het pilootproject Antwerp Children’s Zone te ontwikkelen in de wijk Kiel.

Nieuws

di, 30/08/2016 - 16:26
In oktober en november 2016 biedt het LOP Antwerpen Basisonderwijs een onthaaltraject aan voor startende AN-leerkrachten in nieuwe en ervaren AN-scholen. Het traject is netoverschrijdend, complementair aan het aanbod van de pedagogisch begeleidingsdiensten en gratis. In ruil verwachten we een gedeeld engagement van de AN-leerkracht, de directe en het zorgteam, zodat expertise behouden blijft binnen de deelnemende school.
di, 30/08/2016 - 15:41
Op 20 oktober 2016 is het Dag van de Ouder. In totaal zetten 210 basis- en secundaire scholen de samenwerking met hun ouders in de kijker. 
di, 30/08/2016 - 14:54
Leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren en andere partners kunnen vanaf dit schooljaar jongeren in een risicovolle situatie aanmelden bij het Centraal Meldpunt (CMP) via de Onderwijsdatabank. Ook aanmeldingen voor de Leerloopbaanadviseurs verlopen via dit formulier. 
di, 30/08/2016 - 14:24
Eind september 2016 krijgt de stad advies voor de specifieke invulling van de Antwerp Children’s Zone. Het onderzoeksbureau Rebel bestudeert de aanpak en de resultaten van Harlem Children’s Zone en Rotterdam Children’s Zone. Wat werkt, wat kan ook in Antwerpen werken? ‘Good practices’ in Antwerpen worden onder de loep genomen. De relevante data (demografie, onderwijs, welbevinden…) en wetenschappelijk onderzoek worden in rekening gebracht.
di, 30/08/2016 - 14:19
Op maandag 29 augustus stelden 14 Antwerpse scholen in Permeke hun vrijwilligersvacatures voor aan meer dan 90 enthousiaste kandidaat-vrijwilligers. De ontmoetingsavond was een intiatief van Onderwijsbeleid Antwerpen in samenwerking met het servicepunt vrijwilligerswerk.
di, 30/08/2016 - 13:15
Dit schooljaar krijgt stad Antwerpen er weer een nieuw school bij. De stad en Vlaanderen investeren elk schooljaar extra middelen om tegemoet te komen aan de dringende capaciteitsnoden. Steinerschool Antwerpen kreeg ondersteuning voor hun project. Het schoolbestuur en de directie werden begeleid door medewerkers van Onderwijsbeleid Antwerpen. Directeur Ietje Visser deelt de ervaringen die haar school heeft opgedaan.
ma, 29/08/2016 - 17:10
Van 1 tot en met 30 september 2016 kan uw basisschool gewoon onderwijs de subsidies voor binnenschoolse opvang aanvragen via de Onderwijsdatabank. Voor basisscholen van het buitengewoon onderwijs loopt de aanvraagperiode van 1 tot en met 31 oktober 2016. 
wo, 24/08/2016 - 15:29
Ook dit jaar weer organiseerden 10 Antwerpse organisaties naar goede gewoonte een Zomerschool. Deze zomerscholen bieden anderstalige nieuwkomers de kans extra Nederlands te leren in de maanden juli en augustus. 
di, 23/08/2016 - 10:00
Wie een uitstap met de klas plant, kan daarvoor subsidies en financiële tussenkomsten krijgen. Dien tijdig uw aanvraag in via de Onderwijsdatabank.
do, 18/08/2016 - 11:25
In het najaar van 2016 organiseert het Netwerk rond Inclusie 2 lerende netwerken voor leerkrachten basis en secundair uit het regulier onderwijs én 3 lezingen met de focus op omgaan met gedragsmoeilijkheden in de klas. De 3 lezingen staan open voor alle geïnteresseerden.

Pagina's