In de kijker

Elke dag zetten de kinderbegeleiders in uw school zich in om, voor- en naschools, uw kleuters en lagereschoolkinderen liefdevol op te vangen. Hun werk is van onschatbare waarde. Stad Antwerpen wil samen met de kinderen en ouders, haar waardering voor het werk van de vele kinderbegeleiders uitdrukken. Doet u mee? 

De stad ondersteunt Antwerpse scholen die voor- en naschoolse opvang organiseren met een subsidie. Deze subsidie komt in de plaats van de toelage sociale voordelen. Van 1 tot en met 31 oktober 2016 kan uw buitengewone basisschool de subsidies voor binnenschoolse opvang aanvragen via de Onderwijsdatabank.

Naar een verbindend en herstellend schoolklimaat

Op deze pagina vindt u een handig overzicht van geplande studiedagen, materialen en nuttige links. Er worden regelmatig zaken toegevoegd, neem dus zeker af en toe een kijkje.

In het najaar van 2016 organiseert het Netwerk rond Inclusie 2 lerende netwerken voor leerkrachten basis en secundair uit het regulier onderwijs én 3 lezingen met de focus op omgaan met gedragsmoeilijkheden in de klas. De 3 lezingen staan open voor alle geïnteresseerden.

Nieuws

di, 04/10/2016 - 13:54
Nog 15 dagen en dan laten meer dan 220 Antwerpse scholen zien waarom ze de ouders van hun leerlingen zo geweldig vinden op de Dag van de Ouder. Misschien ben je nu nog de laatste zaken aan het regelen voor de grote dag, of staat alles al klaar om van iedereen een winnaar te maken op 20 oktober?
di, 04/10/2016 - 13:24
Elke dag zetten de kinderbegeleiders in uw school zich in om, voor- en naschools, uw kleuters en lagereschoolkinderen liefdevol op te vangen. Hun werk is van onschatbare waarde. Stad Antwerpen wil samen met de kinderen en ouders, haar waardering voor het werk van de vele kinderbegeleiders uitdrukken. Doet u mee? 
di, 04/10/2016 - 13:02
Als school krijgt u ongetwijfeld vragen van ouders over vakantieopvang voor hun kind(eren). Heel wat partners bieden vakantiepret tijdens de herfstvakantie.
di, 04/10/2016 - 12:00
Antwerpse scholen die graffiti, affiches en stickers op hun eigendom hebben, kunnen een aanvraag indienen bij de stad om deze tot op een hoogte van 2 meter gratis te verwijderen.
di, 04/10/2016 - 11:47
De Vlaamse regering wil scholen die hun schoolsportinfrastructuur na de schooluren willen open stellen een duwtje in de rug geven. Geselecteerde scholen krijgen zowel praktische als financiële ondersteuning. De financiële ondersteuning geldt zowel voor infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten.
di, 04/10/2016 - 11:06
Kinderen spelen graag in de natuur. Maar in de stad is dat net iets moeilijker. Daarom is het geweldig als scholen (speel)natuur op hun speelplaats brengen. Want op de speelplaats, daar komt elk kind.
vr, 30/09/2016 - 10:19
Vrije tijd is belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind en elke jongere. Niet alle ouders zijn zich hiervan bewust. Daarom ontwikkelden Atlas en De Schoolbrug het Vrije-tijd-spel.
do, 29/09/2016 - 09:58
De stad ondersteunt Antwerpse scholen die voor- en naschoolse opvang organiseren met een subsidie. Deze subsidie komt in de plaats van de toelage sociale voordelen. Van 1 tot en met 31 oktober 2016 kan uw buitengewone basisschool de subsidies voor binnenschoolse opvang aanvragen via de Onderwijsdatabank.
di, 30/08/2016 - 16:26
In oktober en november 2016 biedt het LOP Antwerpen Basisonderwijs een onthaaltraject aan voor startende AN-leerkrachten in nieuwe en ervaren AN-scholen. Het traject is netoverschrijdend, complementair aan het aanbod van de pedagogisch begeleidingsdiensten en gratis. In ruil verwachten we een gedeeld engagement van de AN-leerkracht, de directe en het zorgteam, zodat expertise behouden blijft binnen de deelnemende school.
di, 30/08/2016 - 15:41
Op 20 oktober 2016 is het Dag van de Ouder. In totaal zetten 210 basis- en secundaire scholen de samenwerking met hun ouders in de kijker. 

Pagina's