In de kijker

Op 8 december geeft hoogleraar Paul Verhaeghe een lezing over zijn zoektocht naar een nieuwe invulling van autoriteit in de onderwijscontext. Deze lezing kadert in de reeks studiedagen en lezingen van het thema 'Naar een verbindend en herstellend schoolklimaat'.

Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag waartegen leerkrachten en ouders zich niet uitdrukkelijk verzetten, is een gemiste kans om een veilig schoolklimaat te creëren. Deze lezing is onderdeel van het Lerend Netwerk: Omgaan met gedragsmoeilijkheden in de klas.

Naar een verbindend en herstellend schoolklimaat

Op deze pagina vindt u een handig overzicht van geplande studiedagen, materialen en nuttige links. Er worden regelmatig zaken toegevoegd, neem dus zeker af en toe een kijkje.

Nieuws

vr, 02/12/2016 - 14:27
Ouders die betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kind, hebben een positief effect op  het welbevinden en op de leerresultaten van hun kind. Scholen bouwen steeds meer expertise op in het bereiken van ouders en ze slagen er steeds meer in ouders te betrekken bij het leertraject van hun kind.
wo, 30/11/2016 - 14:33
Op 14 februari is de academische opening van de opleiding vredeseducatie 2017 met spreker Christophe Busch. De opleiding vredeseducatie bestaat uit 10 woensdagnamiddag sessies en loopt tot eind november 2017.
do, 24/11/2016 - 09:43
Wilt u anderstalige ouders van kinderen op uw school de kans geven Nederlands te leren? Wilt u hen nauwer betrekken? Dan is Kaap het project voor uw school.
ma, 14/11/2016 - 14:56
Op 20 oktober 2016 vond de tweede editie plaats van de Dag van de Ouder. 210 Antwerpse basis- en secundaire scholen hebben de ouders van hun leerlingen in de bloemetjes gezet. De scholen lieten hun waardering zien voor alle ouders, die zich dagelijks inspannen om het beste uit hun kind te halen. Ouders die betrokken zijn, vergroten immers de slaagkansen van hun kinderen.
wo, 09/11/2016 - 14:22
Op maandag 24 oktober bogen meer dan tachtig deelnemers zich over de adviezen van onderzoeksgroep Rebel voor een Antwerp Children’s Zone. In vijf werkgroepen dachten ze na over de wenselijke vertaling van deze adviezen voor het Kiel.
wo, 02/11/2016 - 16:06
Eind september stelde spijbelambtenaar Najib Chakouh aan de raadscommissie onderwijs het spijbelrapport 2014-2015 voor. Dit zijn de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen.
di, 04/10/2016 - 13:54
Nog 15 dagen en dan laten meer dan 220 Antwerpse scholen zien waarom ze de ouders van hun leerlingen zo geweldig vinden op de Dag van de Ouder. Misschien ben je nu nog de laatste zaken aan het regelen voor de grote dag, of staat alles al klaar om van iedereen een winnaar te maken op 20 oktober?
di, 04/10/2016 - 13:24
Elke dag zetten de kinderbegeleiders in uw school zich in om, voor- en naschools, uw kleuters en lagereschoolkinderen liefdevol op te vangen. Hun werk is van onschatbare waarde. Stad Antwerpen wil samen met de kinderen en ouders, haar waardering voor het werk van de vele kinderbegeleiders uitdrukken. Doet u mee? 
di, 04/10/2016 - 13:02
Als school krijgt u ongetwijfeld vragen van ouders over vakantieopvang voor hun kind(eren). Heel wat partners bieden vakantiepret tijdens de herfstvakantie.
di, 04/10/2016 - 12:00
Antwerpse scholen die graffiti, affiches en stickers op hun eigendom hebben, kunnen een aanvraag indienen bij de stad om deze tot op een hoogte van 2 meter gratis te verwijderen.

Pagina's